Sentralen i Oslo ble kåret til Årets Bygg 2016. Norconsult har bidratt med flere fag i prosjektet. (Foto: Trond Joelson/ Byggeindustrien)

Norconsult har bidratt til realiseringen av Årets Bygg 2016

Norconsult har bidratt med flere fag til ombygging og rehabilitering av Sentralen i Oslo. Bygget ble kåret til Årets Bygg 2016 under Byggedagene 2017 i Oslo.

Sentralen, som ligger i Kvadraturen i Oslo sentrum, omfatter ombygging og rehabilitering av to verneverdige bankbygg fra forrige århundreskifte. Etter ombyggingen fungerer bygget som et unikt kulturhus.

Norconsult har bidratt med flere fag

Sentralen har vært en byggherrestyrt entreprise der Norconsult har vært ansvarlig for fagene RIB, RIE og RIbr. Sentralen har vært et komplekst prosjekt rent byggteknisk, ettersom riving, bygging og prosjektering har foregått mer eller mindre parallelt. Norconsult har utført skisseprosjekt, forprosjekt og utarbeidet et detaljert tilbudsgrunnlag. I tillegg har selskapet bidratt med opprettelse av kontrakter med entreprenører, fulgt opp arbeidene i byggetiden, overvåket tester og foretatt pålagte kontrollbefaringer. RIbr og RIB har vært med som prosjekterende i byggefasen, mens RIE har vært med som byggherrerådgiver (kontrollerende) i byggefasen.

– Det har vært interessant og lærerikt å bidra til realiseringen av et av Norges mest spennende kulturbygg. Norconsult ønsker å gratulere oppdragsgiver Sparebankstiftelsen DNB, entreprenør AF Gruppen, og alle øvrige samarbeidspartnere med utmerkelsen Årets Bygg 2016, sier Kjetil Ruud, divisjonsdirektør for Bygg og anlegg fra Norconsult.

Verneverdig bygg

Bygget har status som verneverdig, og står på Byantikvarens «gule liste». Dette har stilt strenge krav til valg av løsninger i bygget innen alle fag, særlig de branntekniske. Underveis i riving og i byggefasen har det vært nødvendig med tett oppfølging og justering av detaljløsninger for å ivareta brannkonseptet for bygningen.

Etter ombygging kan Sentralen tilby leietakere, publikum og andre aktører flere konsertscener, mindre arbeidsrom, prøvesaler og tre produksjonsrom, i tillegg til to spisesteder og den majestetiske Marmorsalen som har plass til 800 stående publikummere. Rundt 350 personer har sitt daglige gjøremål i Sentralen, som har et samlet areal på ca. 12 000 kvadratmeter.