Prosjektet E18 Ramstadsletta – Slependen er en del av E18 Vestkorridoren, her fra Sandvika. (Illustrasjonsfoto: Norconsult)

Norconsult innstilt til E18 Vestkorridoren-kontrakt

Statens vegvesen har innstilt Norconsult til kontrakten på rådgivertjenester for utarbeidelse av reguleringsplan på strekningen E18 Ramstadsletta – Slependen vest for Oslo. Det er ti dagers klagefrist på innstillingen.

Prosjektet E18 Ramstadsletta – Slependen er en del av E18 Vestkorridoren, som omfatter E18-korridoren mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av reguleringsplan fra Ramstadsletta til Slependen, en strekning på rundt 4,5 kilometer, hvor 3,6 kilometer vil gå i tunnel under Sandvika. Under Sandvika skal E18 og E16 knyttes sammen i et planskilt kryss.

– Vi har kommet frem til at det var Norconsult som hadde den beste beskrivelsen av forslag til gjennomføring av oppdraget. I tillegg hadde de det beste forholdet mellom pris og kvalitet, sier planleggingsleder Bjørn Nyquist i Statens vegvesen i en pressemelding.

Norconsult innstilles til rådgivningsoppdraget i konkurranse med to andre tilbydere, skriver Statens vegvesen i den samme meldingen.

Bedre vei og bærekraftig områdeutvikling

Prosjektet skal på sikt gi forutsigbar fremkommelighet for nærings- og kollektivtransport, bedre forholdene for kollektivtrafikk, syklende og gående, redusere miljøbelastningene, redusere veienes barrierevirkning i områdene veien går gjennom samt redusere antall ulykker på strekningen.

Oppdraget er godt plassert midt i Norconsults kjernevirksomhet innen tverrfaglig planlegging og prosjektering.

– Dette er et svært viktig samfunnsoppdrag, og et komplekst, krevende og morsomt plan- og prosjekteringsoppdrag. Å planlegge et slikt veianlegg krever tverrfaglig kompetanse, og ikke minst at vi ivaretar de komplekse behovene som stilles i en byggefase. Samtidig skal vi hensynta behov knyttet til drift og vedlikehold av et ferdig veianlegg, til det beste for omgivelsene, sier Thora Heieraas, direktør for Norconsults divisjon for Plan, arkitektur og landskap.

I oppdraget vil Norconsult legge vekt på løsninger som gir merverdi lokalt og samtidig fremmer global bærekraft.

– Vi har en helhetlig tilnærming og forståelse for mobilitet basert på markedet og brukernes behov, også i et fremtidsrettet perspektiv. Vi vil bidra til at ny E18 Vestkorridoren gir merverdi for de som bor i Asker og Bærum og sikre et solid faglig grunnlag for et fremtidsrettet transportsystem i et bærekraftperspektiv, avslutter Heieraas.