MINDRE UTSLIPP: Norconsult investerer i en elektrisk borerigg og senker utslipp i feltarbeidet.

Norconsult investerer i elektrisk borerigg

Norconsult har gått til anskaffelse av en batteridrevet borerigg for geoteknisk arbeid. Boreriggen er utslippsfri og den første i sitt slag, og vil tas i bruk i oppdrag fra og med høsten 2023.

Boreriggen MTG-e fra den finske produsenten Geoelectric Oy kan operere for fullt i åtte til ti timer på en lading, og har mulighet til full opplading på cirka en time ute i felt.

Med et batteri som tåler ned mot minus 40 grader, kan boreriggen utføre alle typer geotekniske undersøkelser i det nordiske markedet.

Null utslipp

– Dette er den første riggen som er 100 prosent batteridrevet og som kan gå hele arbeidsdager uten lading. Med den har vi en fullt fungerende rigg med null utslipp, sier Daniel Johansson, avdelingsleder i Norconsult Boreteknikk.

Utover det miljøvennlige aspektet ved boreriggen, er det et håp om at dette skal bidra til en strukturell endring i bransjen.

– Vi vil gjerne gå i front for utslippsreduksjon og bidra til at bærekraftsaspektet blir enda viktigere innen vårt fagfelt og marked. Målet er at dette bidrar til å vinne oppdrag, og at vi samtidig hjelper våre kunder med å senke utslippene, sier Daniel Johansson.

Johansson forteller at det finnes hybride rigger som drives av enten bensin eller diesel, og sammenligner de med hybridbiler som går cirka fem mil på en lading og en elbil som går 50 mil.

MTG E fra den finske produsenten Geoelectric Oy.

Et viktig steg i bærekraftig retning

Divisjonsdirektør og leder for markedsområde for Samferdsel i Norconsult, Sigurd Rugsland, mener anskaffelsen er et viktig steg i bærekraftig retning.

– Som rådgivere er det viktig at vi gir våre kunder gode råd i deres bærekraftsarbeid, og hvis vi virkelig vil være i forkant så må vi gjøre konkrete tiltak selv også. Den nye boreriggen er en investering som bidrar direkte til reduserte utslipp. For oss er dette en måte å gå i front på i bærekraftsarbeidet, og kanskje også inspirere andre i bransjen, sier Sigurd Rugsland.

  • Henrik Charlesen

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss