F.v.: Janicke P. Garman, Norconsult, Hans David Rognlien, ØRP og Vegard Jacobsen, Norconsult. Foto: ØRP/Norconsult.

Norconsult kjøper Øvre Romerike Prosjektering

Øvre Romerike Prosjektering er med sine 33 medarbeidere det største konsulentselskapet innen planlegging og prosjektering på Romerike.

– Vi ønsker Øvre Romerike Prosjektering (ØRP) velkommen til Norconsult. Sammen kan vi nå tilby kundene våre enda bedre og mer tverrfaglig kompetanse, samtidig som vi styrker vår lokale tilstedeværelse, sier Vegard Jacobsen, direktør for Region Innlandet i Norconsult.

ØRP tilbyr tjenester innen fagområdene arealplan, landskap, vei, vann og avløp, geoteknikk, oppmåling og eiendom. Selskapet er lokalisert i Jessheim sentrum og har kunder over hele Østlandsområdet.

– Det er en veldig god match, både kompetansemessig og kulturelt, mellom Norconsult og ØRP. Det legger et veldig godt grunnlag for videre utvikling, sier Janicke P. Garmann, konserndirektør Regioner Norge i Norconsult.

Slagkraftig kompetansemiljø

Daglig leder Hans David Rognlien i ØRP ser frem til å bli en del av Norconsult.

– Vi har hatt en god faglig og økonomisk utvikling, særlig de senere år. Dette blir et nytt og spennende kapittel i vår 33 år lange historie ogvil gi oss på Jessheim tilgang på betydelige fagressurser. Vi får også tilgang til et større spenn av interessante prosjekter. Sammen med Norconsult kan vi tilby kundene våre et kompetent og slagkraftig miljø på Romerike. Vi ser frem til å bli en del av Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift, sier Rognlien.

ØRP innlemmes i Norconsult fra 1. oktober 2019, og alle ansatte fortsetter i sine stillinger i Storgata 11 på Jessheim. Med integreringen av ØRP vil Norconsult ha rundt 40 medarbeidere på Jessheim. I likhet med Norconsult er ØRP eid av egne medarbeidere.