kraftkvinnene5.png

Norconsult med fem nominerte til «Årets Kraftkvinne»

Hele fem av de nominerte til #ÅretsKraftkvinne er Norconsult-rådgivere. #stolt

Kraftkvinnene er et nettverk for alle kvinner innen fornybarnæringen. 18. februar kårer nettverket, som har over 700 medlemmer, «Årets Kraftkvinne». Prisen vil bli delt ut av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen. Norconsult har med hele fem nominerte kandidater. De heier vi på!

Kraftkvinne-nettverket omfatter alle fagdisipliner og forretningsområder i energiselskapene - alt fra leverandører, rådgivere, myndigheter, entreprenører, byggherrer osv. Nettverket arranger halvårlige samlinger. Norconsult er stolt sponsor og var arrangør av en vellykket samling med over hundre deltakere i november 2021.

Kriteriene for å bli nominert til «Årets Kraftkvinne» er, i tillegg til å være kvinne som jobber i fornybarbransjen, at man er faglig dyktig og deler kunnskap, har bidratt til å heie andre frem, har vist at dette er en bransje for kvinner, har bidratt til å skape innovasjon og vekst i sitt selskap og er med på å forme fornybarbransjen.

De fem nominerte kraftkvinnene fra Norconsult er:

Aurora Andersson
Aurora er utdannet sivilingeniør innen energi og miljø ved NTNU og har fem års erfaring fra kraftbransjen. Hun har spesialisert seg innen generatorteknologi, og jobber også med øvrige elektrokomponenter i kraftverk. Aurora har erfaring fra rehabilitering av eksisterende kraftverk og prosjektering og bygging av nye kraftverk. Hun er med i ekspertgruppen i bærekraft på divisjonen Fornybar Energi

Ingeborg Lassen Bue
Ingeborg er utdannet sivilingeniør ved Vannkraftlaboratoriet på NTNU. Hun har åtte års erfaring fra bransjen, hvor hun har jobbet spesielt mye med vibrasjonsmålinger. Dette innebærer mye praktiske arbeid på anlegg Ingeborg har gjort seg bemerket som en av få kvinner som er «ute og skrur». Fra 2022 har hun vært gruppeleder for Turbin og mekaniske konstruksjoner i Maskinavdelingen hos Norconsult.

Grete Klavenes
Grete har jobbet i kraftbransjen i 25 år, og er utdannet cand.agric fra NLH (nå NMBU) i 1993. Hun har lang og bred erfaring innen konsesjon- og tillatelsesprosess, konsekvensutredninger, miljø-, transport og anleggsplaner for ulike type energiprosjekter. De siste 20 årene har hun jobbet mye med kraftledninger, kabelanlegg og transformatorstasjoner, og er en av Norconsults fremste fagspesialister på dette området.

Jorunn Røegh
Jorunn har mer enn 30 års erfaring innen bransjen. Hun ble utdannet sivilingeniør innen maskin ved NTH (nå NTNU) i 1987, som første kvinne uteksaminert fra Vannkraftlaboratoriet. Jorunn har bred erfaring innen maskinteknikk på en rekke vannkraftprosjekter i Norge. De siste årene har Jorunn jobbet mye med offentlig tilsyn og sikkerhet ved vannveger, og er en av Norconsults fremste fagspesialister på dette området.

Silje Odland Simonsen
Silje er utdannet sivilingeniør innen elkraft fra NTNU (2009) og har 12 års erfaring fra kraftbransjen. Hun har lang erfaring innen planlegging og prosjektering av transformatorstasjoner og kabelanlegg, med fokus på transmisjonsanlegg, nettilknytning av produksjonsanlegg og større forbrukere. Hun har også spesielt erfaring innenfor gassisolerte koblingsanlegg og termiske beregninger for kabelanlegg. Silje har de siste to årene hatt lederansvar for en gruppe med fagekspertise innen kraftsystemanalyse.