Disse fem Norconsult-medarbeiderne er nominert til "Årets Kraftkvinne". Øverst fra venstre: Jorunn Røegh, Ingeborg Lassen Bue, Ella Beate Brodtkorb, Franziska Ludescher-Huber og Ida Gotvassli.

Norconsult med fem nominerte til «Årets Kraftkvinne»

Kraftkvinnene ble etablert i mars 2019, og er et nettverk for kvinner innen fornybarbransjen. 8. februar skal nettverket kåre «Årets Kraftkvinne», og Norconsult er stolte over å ha hele fem nominerte kandidater med i konkurransen. Olje- og energiminister Tina Bru deler ut prisen under et digitalt arrangement.

Kraftkvinnene er et nettverk for alle kvinner i fornybarnæringen, innen fagområder som Energi Norge dekker samt for leverandører, rådgivningsmiljøer og myndigheter/forvaltning. Nettverket arrangerer samlinger hvert halvår, og er en arena for nettverksbygging innen fornybar energi.

Hele fem medarbeidere fra Norconsult er nominert til «Årets Kraftkvinne». Disse er:

Jorunn Røegh

Jorunn har hele 33 års erfaring innen bransjen. Hun ble utdannet sivilingeniør innen maskin ved NTH (nå NTNU) i 1987, som første kvinne uteksaminert fra Vannkraftlaboratoriet. Jorunn har bred erfaring innen maskinteknikk på en rekke vannkraftprosjekter i Norge. De siste årene har Jorunn jobbet mye med offentlig tilsyn og sikkerhet ved vannveger, og er en av Norconsults fremste fagspesialister på dette området.

Ingeborg Lassen Bue

Ingeborg er utdannet sivilingeniør ved Vannkraftlaboratoriet på NTNU. Hun har syv års erfaring fra bransjen, hvor hun har jobbet spesielt mye med vibrasjonsmålinger. Dette innebærer mye praktiske arbeid på anlegg, hvor hun har gjort seg bemerket som en av få kvinner som er «ute og skrur».

Ella Beate Brodtkorb

Ella har en master i Teknologi og elektrisk energiteknikk fra NTNU, med spesialisering innen mellom- og høyspenningskomponenter som vannkraftgeneratorer, transformatorer, koblingsanlegg og kabler. Hun har 14 års rådgivererfaring fra alle faser av vannkraftprosjekter, og har en spesiell forkjærlighet for vannkraftgeneratorer. Ella er fast bidragsyter på Energi Norges generatorkurs og -forum.

Franziska Ludescher-Huber

Franziska har omfattende erfaring som leder av store og komplekse tverrfaglige vann- og pumpekraftprosjekter, blant annet prosjektering av kraftverket Vamma 12, som ble kåret til Årets anlegg 2019. Prosjektene har omfattet bygg-, elektro- og maskiningeniørfag samt miljøutredninger og tillatelsesprosesser i alle prosjektfaser.

Ida Gotvassli

Ida er utdannet sivilingeniør bygg ved NTNU, med spesialisering innen vannkraft, og har nå syv års erfaring innen dam- og vannkraftbransjen. Ida jobber i hovedsak med prosjektering og vurdering av dam- og vassdragsanlegg, og har de siste årene jobbet som oppdragsleder og med prosjektstyring av større prosjekt som Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk.

Norconsult gratulerer alle fem med nominasjonen, og heier på dere!

Les også: En av disse 56 blir «Årets Kraftkvinne»