Isaak Bashevkin fra Norconsult på scenen under konferansen. Foto: Norconsult

Norconsult med foredrag under Bra By-konferansen i Ålesund

Norconsults Isaak Elias Skjeseth Bashevkin holdt torsdag 7. mars foredrag under Bra By-konferansen i Ålesund. Tema var by- og sentrumsutvikling, hvor Isaak blant annet trakk på erfaringer fra prosjekter i byer som er relevante for Ålesund å se til.

Norconsult har gjennom en årrekke opparbeidet seg bred erfaring med by- og sentrumsutvikling på alle nivå, både fra større og mindre byer i hele Norge.

– Dette er et omfattende fagfelt som det er veldig spennende å jobbe med, særlig med tanke på at resultatet av arbeidet med by- og sentrumsutvikling får så stor betydning for innbyggerne. Men det viktigste spørsmålet er kanskje hvilke faktorer som påvirker hvor attraktivt en by eller tettsted er eller skal bli, sier Isaak Bashevkin.

Trenger en vridning av transportsystemet

Foredraget til Isaak Bashevkin fant sted under Bra By-konferansen i Ålesund i dag, og hva er det som skal til for at Ålesund, og andre byer, blir enda mer attraktivt i fremtiden?

- Hvis vi skal ta Ålesund så har man definitivt et av de flotteste bysentrumene i landet. Det er flott arkitektur, flotte omgivelser og engasjerte mennesker. Det er imidlertid for få mennesker som har tilgang til sentrum. Byen trenger en langsiktig strategi for å vri hele transportsystemet vekk fra at folk er så avhengig av bilen som man er i dag, sier Bashevkin.

Hva er en bra by?

Foredraget til Isaak Bashevkin belyste hvordan valg av transportsystem og arealbruk påvirker utviklingen av byen, sentrum og bylivet. Hvilke drivkrefter jobber for eller imot mål og ambisjoner om levende og attraktive byer folk trives i? Hvilke kvaliteter ser neste generasjon etter når de skal velge seg et sted å bo og leve?

- En god by er et sted hvor det attraktivt og estetisk pent i omgivelsene på torgene og i gatene, hvor det er kort gangavstand til alle stedene vi besøker i hverdagen. Det er et sted hvor det er urbanitet, grønne parker og byliv rundt oss, hvor vi har steder hvor det er stille og rolig, men også steder hvor det er mye folk og mye som skjer. Ikke minst skal det være et trygt og godt sted å vokse opp, sier Bashevkin.

Bashevkin vil også ta for seg en rekke suksesskriterier for attraktiv småbyutvikling, hvor urbanitet, oppvekstmiljø og tjenester «on demand 24/7» er noen av dem.

Isaak Bashevkin er byplanarkitekt i Planavdelingen i Norconsult og har jobbet i selskapet siden 2015. Han er utdannet arkitekt med fordypning i urbanisme fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.