Tittel på foredraget som Grindheim og Harsem fra Norconsult holdt var «Total Integration of Technical Installations Makes Hospitals Energyefficient and Flexible for Changing During Lifetime». (Foto: Norconsult.)

Norconsult med foredragsholdere på Sykehuskonferansen IFHE2016

Norconsult, ved Janne Grindheim og T. Thorgeir Harsem, var de eneste norske hovedinnleggsholdere under den prestisjetunge konferansen i Haag. Deres foredrag om teknisk integrasjon og fleksibilitet for å redusere energibruk i sykehus ble svært godt mottatt av tilhørerne.

Rundt 850 deltagere, 120 utstillere og spesielt inviterte foredragsholdere fra hele verden var til stede på Sykehuskonferansen i Haag i Nederland 17. – 20. april i år. Arrangøren, International Federation of Healthcare Engineering (IFHE), har som formål å spre ny kunnskap om bransjen gjennom internasjonale konferanser. Norconsults Janne Grindheim og T. Thorgeir Harsem var invitert til å holde hovedinnlegg - som de eneste norske.

Forskningsprosjekt som utgangspunkt

Tittel på deres foredrag var «Total Integration of Technical Installations Makes Hospitals Energyefficient and Flexible for Changing During Lifetime». Foredraget er utarbeidet på bakgrunn av forskningsprosjektet «Lavenergisykehus» som pågikk i perioden desember 2010 til juli 2015.

Norconsult hadde prosjektledelsen på forskningsprosjektet, med økonomisk støtte fra Norges forskningsråd. Som et resultat av forskningsprosjektet er det utarbeidet over 20 veiledere for byggherrer, brukere og planleggere av sykehus. Veilederne omfatter tekniske løsninger innenfor både rehabilitering og nybygg, og viser hvordan sykehus kan utformes og driftes med tanke på energieffektivisering. Grindheim og Harsems foredrag tok utgangspunkt i en av disse veilederne.

Engasjerte publikummere

Den 30 minutter lange presentasjonen ble godt mottatt av tilhørerne i Haag, som fulgte opp med en stor mengde spørsmål og innspill i etterkant av foredraget. Foredraget som Norconsult-medarbeiderne holdt under IFHE2016, er ett av mange nasjonale og internasjonale presentasjoner som er holdt om resultater fra forskningsprosjektet «Lavenergisykehus» i perioden 2010 – 2016.