Norconsult på plass i Barcelona: Siv Sundgot og Janne Walker Ørka

Norconsult med i FNs fremtidslab med nye Ålesund kommune

Norconsult er partner og skal sitte rundt bordet i verdens største Smart City-nettverk, U4SSC (United 4 Smart Sustainable Cities). Fremtidslaben i Ålesund ble åpnet tidligere denne måneden. I disse dager er Norconsult også til stede under Smart City Expo World Congress i Barcelona.

– Som partner i FNs fremtidslab får Norconsult være med fra start på en viktig samhandlingsarena hvor vi kan få nye perspektiver og kan bidra med vår kunnskap om bærekraftig utvikling lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. I styringsgruppen vil vi bidra med fagkunnskap blant annet knyttet til hvordan byer virker, spesielt innen byplanlegging, mobilitet, folkehelse og bærekraft. Vi vil også representere rådgiverbransjens interesser, sier Siv Sundgot, gruppeleder for landskapsarkitektur ved Norconsults kontor i Ålesund / Ulsteinvik.

Fremtidslab nummer to i verden

Fremtidslaben i Ålesund er den andre fremtidslaben i verden, den første er etablert i Wien. Nye Ålesund kommune legger til rette for å finne nye samhandlingsarenaer der man kan skape helhetlige løsninger på tvers av sektorer og aktører. Etableringen av verdens andre fremtidslab er et viktig steg i dette arbeidet. For å løse felles utfordringer, må man ha et «vi-perspektiv», og involvering av flere aktører med ulike perspektiver og tilnærminger er nøkkelen for å få til dette. Nye Ålesund kommune understreker at bærekraftperspektivet i fremtiden vil være en del av alle forretningsmodeller og offentlige strategier. Samskaping må til for å få fart på bærekraftig utvikling.

– Inspirerende å se mangfoldet

Siv Sundgot fra Norconsult var til stede under den første strategisamlingen, og åpningen av fremtidslaben i starten av november. Av FNs 17 bærekraftmål er det antakelig nr. 17 - Samarbeid for nå målene - som vil bli det viktigste for å realisere smarte og bærekraftige byer.

– Det var utrolig spennende å se mangfoldet blant de som er med i samarbeidet, og engasjementet alle viser. Opplegget på samlingen viste hvor stor verdi det har at folk med ulike fagbakgrunn snakker sammen om hvordan vi kan planlegge byer og tettsteder på en bærekraftig måte. Prosjektforslagene som ble presentert varierte fra kjente tiltak til mer nyskapende og ambisiøse prosjekter, forteller Sundgot.

– Vi rådgivere representerer et tverrfaglig miljø som har kunnskap til å gjøre arbeidet med Smarte og Bærekraftige byer håndfast og faktabasert, sier Siv Sundgot, som fremhever Norconsults erfaring med medvirkningsarbeid – ikke minst innbyggermedvirkning.

Fremtidslaben i Ålesund, der Norconsult er med, er et nettverk av offentlig og private partnere som jobber etter samme overordnede mål. Alle ønsker å akselerere farten på arbeidet, slik at man raskt kan se effekten av tiltakene som må iverksettes for å nå bærekraftmålene.

– Inn i nettverket tar vi med oss vårt brede fagmiljø med innsikt i hvordan det er å utvikle, bo og leve i byene, sier Sundgot.

Til stede under Smart City Expo world congress i Barcelona

Norge deltar tungt i år både via Innovasjon Norge og FN/ U4SSC, og Norconsult er også tilstede. I år har FN også engasjert norsk deltakelse gjennom fremtidslaben i Ålesund. Fra Norconsult er Siv Sundgot og Janne Walker Ørka representert. Et av hovedmålene i løpet av det tre dager lange programmet vil være å fokusere på bruk av bydata, visualisering av indikatorer og simulering av byer.

– Vi er her som en del av delegasjonen til nye Ålesund kommune, og det er utrolig spennende å være her. Dette er en smeltedigel når det gjelder smarte byer og bærekraft, et fagfelt som er viktig for Norconsult. Her kan vi bidra med vår kunnskap, dele perspektiver og lære av andre, sier Janne Walker Ørka, forretningsutvikler og markedssjef for bærekraftige byer i Norconsult.