Den 350 meter lange løsmassedelen av Strindheimtunnelen er bygget av NCC for Statens vegvesen. Foto: Ole-Einar Andersen

Norconsult med i vinnerlaget på Årets Anlegg 2014

Strindheimtunnelen ble kåret til Årets Anlegg 2014. Prisen ble utdelt 18. mars på Byggegallaen i forbindelse med Byggedagene 2015.

Multiconsult med Norconsult som underleverandør på konstruksjoner utarbeidet forprosjekt på løsmassetunnelen og dagsone vest. I tillegg har Norconsult prosjektert ytterste delen av tunnelen inklusive alle synlige, omkringliggende betongkonstruksjoner på sentrumssiden av tunnelen i alle prosjektfaser.

Videre har Norconsult prosjektert og koordinert alt av teknisk infrastruktur, med belysning og ny strømforsyning til strekningen fra og med Pirbrua, dagsoner ved Solsiden og Strandveiparken, og for øvrig Strindheimtunnelen og dagsoner fra Strindheimtunnelen fram mot Grillstadtunnelen.

Oppdraget omfattet også planlegging for omlegging av et omfattende eksisterende kabelanlegg, med Høyspent- og lavspentanlegg, tele- og fiberkommunikasjon, for frigjøring av byggegrop, og tilrettelegging for ny infrastruktur rundt tunnelen.

På andreplass i kåringen kom RV 7 Sokna – Ørgenvika hvor Norconsult hadde prosjektering i alle fag.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss