Norconsult med to foredrag på Clima 2016 - T. Thorgeir Harsem presenterete to artikler på Clima 2016. Begge hadde sitt utspring i det avsluttede forskningsprosjektet Lavenergisykehus. (Foto: Norconsult).

Norconsult med to foredrag på Clima 2016-konferansen

Norconsults T. Thorgeir Harsem holdt to foredrag på den internasjonale konferansen Clima 2016 i Ålborg i Danmark. Foredragene tok utgangspunkt i Harsem og Janne Grindheims forskningsartikler knyttet til forskningsprosjektet Lavenergisykehus.

Det første foredraget hadde tittel «Integration of Technical Installations in Hospitals Allows Flexibility to Adapt for Changing Usage During Lifetime». Dethandlet om viktigheten av å integrere tekniske installasjoner på felles bus eller åpne bus-løsninger, noe som begrunnes i et behov for fleksible løsninger, og endrede behov gjennom et byggs levetid.

Utnyttelse og optimalisering av grunnvannslagre
Harsems andre foredrag hadde tittel «Efficient Interaction Between Energy Demand, Surplus Heat / Cool and Thermal Storage». Her tok han for seg interaksjon mellom varme- og kjølesystemer, med særlig vekt på utnyttelse og optimalisering av grunnvannslagre som kilde til varmepumpe, og som grunnlag for frikjøling. I foredraget viste han eksempler på simuleringer for bygninger både i Oslo-området og i Finnmark.

Lavenergisykehus
Artiklene som Harsem presenterte har sitt utspring i det avsluttede forskningsprosjektet Lavenergisykehus. Målet med forskningsprosjektet var å finne løsninger for å redusere energibruken i nye sykehus med 50 prosent. Flere av temaene som ble dekket i forskningsprosjektet jobbes det nå videre med, takket være at støtte gjennom skattefunnprosjekter. Dette gjelder særlig videreutvikling av simuleringsmodeller for å optimalisere brønnparker for termisk sesonglagring.

Clima-konferansen arrangeres hvert 3. år, på ulike steder i verden. Årets Clima 2016 i Ålborg var den største Clima-konferansen noen sinne med presentasjon av over 1500 forskningsartikler og ni parallelle sesjoner. Clima 2016 hadde fokus på følgende områder:

  • Building and HVAC system design
  • Sustainable energy for buildings
  • Efficient HVAC systems
  • Smart building operation and management

Les mer på Clima 2016 sin webside.