CIK_03.jpg

Norconsult øker kompetansen på sceneteknikk

Norconsult i Bergen utvider sin med flere ressurser på sceneteknikk og audiovisuelle løsninger (RIAV), og øker med dette også sin kompetanse innenfor arrangementteknikk rettet mot kulturscener og kulturbygg

Norconsult i Bergen utvider sin med flere ressurser på sceneteknikk og audiovisuelle løsninger (RIAV), og øker med dette også sin kompetanse innenfor arrangementteknikk rettet mot kulturscener og kulturbygg

Ved Norconsults kontor i Bergen finnes det uavhengige rådgivere som utelukkende jobber med sceneteknikk, lyd og bilde, også kalt audiovisuelle løsninger (RIAV), som tar oppdrag over hele landet. Til nå har teamet bestått av AV-rådgivere med lang relevant erfaring og en rekke referanseprosjekter innenfor skole, idrettshaller, kontor og scene. I november 2021 ble Arthur Botnevik ansatt som seniorrådgiver ved lyd og bilde-gruppen i Bergen.

- Det er en glede å kunne ønske Arthur velkommen til vår avdeling her i Bergen. Vi ser en stor nytte i å kunne tilby uavhengig AV-rådgivning og behovet for dette har hos byggherre de siste årene tydelig gått opp. AV-utstyr er så visuelt for brukerne av bygget, så selv den minste ting som ikke er gjennomtenkt, vil synes godt, sier gruppeleder for elektro i Norconsult, Roar Sande.

Sande har selv spesialkompetanse som lysdesigner og vet hvor viktig et visuelt uttrykk er, og ikke minst hvor mye teknikk som kan ligge gjemt i kulissene. Et eksempel på prosjekter der gruppen står bak de audiovisuelle løsningene, er Bergen kommunes regionale samvirkesenter i Bergen sentrum

- Brukerne vet ikke hvor mye datakraft som ligger skjult bak en så ryddig AV-installasjon som dette, sier Sande.

Kjernen i samvirkesenteret er samvirkevakten som består av kommunens døgnkontinuerlige vaktfunksjoner. I tillegg er lokalet bygget for samordning mellom involverte aktører i varslede hendelser, som for eksempel ekstremvær, planlagte hendelser, typisk større arrangementer, eller omfattende akutte hendelser som berører større deler av befolkningen.

I dette lokalet er det avsatt plass til alle nødvendige aktører, politi, brannvesen, helse eller kommunens kriseledelse, for å nevne noen av aktørene. Kommunens viktigste prioritet var fleksibilitet og stabilitet. Dette lokalet skal være operativt 24/7. I tillegg finnes det et responssenter, en vaktsentral og en legevaktsentral, men alle enheter kan samhandle med samvirkesenteret.

Bergen kommunes regionale samvirkesenter i Bergen sentrum

Lang erfaring med sceneteknikk
Arthur Botnevik har tidligere vært ansatt hos Bright Norway AS (nå Creative Technology). Han begynte som lydtekniker i det som den gang het Cruising Audio Concept (CAC) for over 25 år siden. De siste årene har Botnevik jobbet som leder for installasjonsavdelingen til Bright i Bergen, med ansvar for prosjektering og gjennomføring av installasjoner både lokalt og nasjonalt.

- Vi har hatt prosjekter av alle størrelser, fra enkle møterom til store komplekse konferansesaler og konsertsaler. Det viktigste for en bruker er at teknikken virker, vi er nødt til å senke brukerterskelen, men uten at det går på bekostning av kvaliteten. De beste AV-tekniske løsningene vi prosjekter er de løsningene som kundene faktisk vil ha. Det er vårt ansvar å råde kunden inn på riktig spor, ikke selge opp eller ned, men å gi uavhengige råd, sier Botnevik.

Botnevik har en bred referanseliste med store kunder som Statsbygg, Grieghallen i Bergen, større hotellkjeder og undervisningsinstitusjoner for å nevne noen. Utstillingsteknikk til visningssenter og museum har også vært en betydelig del av oppdragsmengden.

- Tidspunktet for å utvide er riktig. Vi har den siste tiden hatt mye å gjøre, og selv om vi har godt samarbeid med AV-avdelingen vår i Sverige er det aller best å ha kompetansen i egne lokaler. Norconsult har nemlig også et fagmiljø innen lyd og bilde ved kontoret vårt i Stockholm. Våre kolleger i Sverige jobber også utelukkende med audiovisuelle løsninger. Kanskje vi har en liten intern konkurranse om å ha størst avdeling, ler Sande.

Til nå har teamet med dedikerte AV-rådgivere i Sverige bestått av fire, mens Norconsult i Bergen bare har vært tre personer. Selskapet har akkurat vunnet rammeavtale med kunnskapssektoren tjenesteleverandør, nå kalt SIKT (tidligere UNIT – direktoratet for IKT og fellestjenester). Sammen med nåværende rammeavtaler med Bergen kommune og Universitetet i Bergen vil dette sikre en jevn arbeidsmengde, samtidig som avdelingen kan tilby kundene kapasitet når de trenger det.

- Vi er utrolig fornøyde med å få Arthur Botnevik med på laget. Jeg har hatt samarbeidende og koordinerende arbeid med Botnevik tidligere, denne gang mens vi var ansatt i ulike firma, men man lærer fort å kjenne likesinnede som brenner for faget, sier seniorrådgiver Kjartan Nikolai Eikeland i Norconsult.

Lyd og bilde-miljøet i Norconsult har lang relevant erfaring og en rekke referanseprosjekter innenfor skole, idrettshaller, kontor og scene og bistår kundene med alle deres behov innenfor lyd og bilde. Prosjektering av audiovisuelle løsninger bør være inkludert i et prosjekt i tidlig fase. På denne måten kan man ivareta grensesnitt, unngå kollisjoner, uforutsette hendelser eller fordyrende løsninger sent i prosjektet.