Signerte kontrakt: Foran fra venstre Janicke Garmann, Norconsult, Mette Svanes, Plan- og miljøetaten Bergen kommune. Bak f.v. : Rune Herdlevær, Bergen kommune, Alex Lunde, Norconsult, Hans Petter Duun, Norconsult og Solveig Mathiessen, Bergen kommune

Norconsult og Asplan Viak planlegger bybane fra Bergen sentrum til Åsane

Bergen kommune har tildelt Norconsult kontrakt for reguleringsarbeidet for Bybanen fra Bergen sentrum til Åsane. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med Asplan Viak. Oppdraget omfatter 12,5 km bybane-trasé, forlengelse av Fløyfjellstunnelen og ny hovedsykkelrute.

Det aktuelle planområdet er omfattende og byr på et mangfold av problemstillinger.

- Den nye traseen skal føres gjennom byens historiske bykjerne, forbi både Torget og Bryggen. Den skal videre i tunnel gjennom Sandviken – med holdeplass under bakken – via Norges Handelshøyskole og gjennom områder for fremtidig byutvikling, sier Alex Lunde, kontorleder hos Norconsult i Bergen.

Intensjonen er at Bybanen skal bli en integrert del av Åsane senterområde og betjene byutviklingsområder nord i Bergen. Hovedsykkelruten på 14 km mellom Bergen sentrum og Åsane skal planlegges sammenhengende gjennom krevende terreng med sykkeltunneler og tette byområder. Forlengelse av Fløyfjellstunnelen innebærer kobling mot dagens tunnel og planlegging av nytt motorveikryss i Eidsvåg.

Tverrfaglig samarbeid

Norconsult og Asplan Viak har satt sammen et tverrfaglig team som skal løse et meget bredt spekter med fag for en mangfoldig og robust plan.

- Dette er et utfordrende og mangfoldig prosjekt som gir muligheter for å utvikle kompetanse og relasjoner i samarbeid med Asplan Viak. Vi er stolte og glade over å bli vist denne tilliten, sier Janicke Garmann – konserndirektør regioner Norge i Norconsult.

- Det blir ikke så mye morsommere enn dette! Å planlegge denne delen av Bybanen er både spennende og utfordrende. Asplan Viak og Norconsult har samarbeidet før. Vi har supplerende kompetanse og gode relasjoner, så dette gleder vi oss til, sier Øyvind Mork, adm. direktør i Asplan Viak.

Arbeidet med reguleringsplan og teknisk forprosjekt skal pågå fram til 2022. Planlagt byggestart er i 2024, med ferdigstillelse i 2031. Planarbeidet er delt inn i seks reguleringsplaner. Trasé for hovedsykkelruten er skilt ut som egen reguleringsplan på strekningen Bradbenken-Munkebotstunnelen. På resten av strekningen inngår hovedsykkelruten i reguleringsplanene for delstrekningene.