Norconsult og Asplan Viak vant InterCity-kontrakt

På bildet1. rekke fra venstre: Øyvind Mork, adm. dir Asplan Viak, Elisabet Enger jernbanedirektør, Per Kristian Jacobsen, konsernsjef Norconsult. 2. rekke fra venstre: Morten Klokkersveen, planleggingsleder Tønsberg-Skien, Jernbaneverket, Terje B. Grennes oppdragsleder, Norconsult, Anne Siri Haugen, prosjektdirektør InterCity-prosjektet Jernbaneverket, Sigurd Rugland, direktør, Norconsult, Randi Svånå, assisterende oppdragsleder, Asplan Viak. Foto: Ingunn Monstad.

På oppdrag fra Jernbaneverket har Norconsult og Asplan Viak fått rådgiverkontrakten for InterCity-strekningen (IC) Tønsberg – Larvik og Skien – Porsgrunn, på Vestfoldbanen.

Kontrakten er en del av InterCity-satsing på Østlandet
Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Målet er at banen skal være fullt utbygd til Porsgrunn innen 2030.

IC Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien er et stort prosjekt som omhandler planlegging av omtrent 50 km med ny jernbane og en rekke stasjoner og knutepunkter som Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Fra før av jobber Norconsult med flere andre parseller på Vestfoldbanen: Drammen-Kobbervikdalen, Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn.

Norconsult er kontraktsansvarlig, og oppdraget vil bli utført i et tett samarbeid mellom Norconsult og Asplan Viak, sammen med øvrige underleverandører.

Oppdragsleder er prosjektdirektør Terje B. Grennes fra Norconsult.
- Jeg gleder meg til å komme i gang. Dette er den mest utfordrende strekningen å planlegge i hele IC-området, sier Grennes. Han refererer da blant annet til at banen skal føres gjennom flere byer og man skal planlegge med senketunnel ut fra Tønsberg.

Konsernsjefen i Norconsult, Per Kristian Jacobsen, er svært fornøyd.
- Dette er et stort, langsiktig og svært spennende prosjekt hvor vi vil får bruk for hele vårt tverrfaglige jernbanemiljø. Samtidig får vi muligheten til å utvikle kompetanse og relasjoner gjennom et tett samarbeid med Asplan Viak, sier Jacobsen.

Administrerende direktør Øyvind Mork i Asplan Viak er samstemt.
- Oppgaven er stor og utfordrende og prosjektet er viktig for en bærekraftig utvikling av transportløsningene og samfunnet, kommenterer Mork.

Alle ser frem til et godt samarbeid med Jernbaneverket i mange år på et morsomt og faglig utfordrende prosjekt.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss