Norconsult og navneendringer

I forbindelse med noteringen av Norconsult på Oslo Børs, har flere av selskapene i konsernet endret navn.

Norconsult Holding AS, morselskapet i Norconsult-konsernet, har endret navn til Norconsult ASA

I tillegg er følgende navneendringer foretatt:
  • Norconsult AS har endret navn til Norconsult Norge AS
  • Norconsult AB har endret navn til Norconsult Sverige AB
  • Norconsult A/S har endret navn til Norconsult Danmark A/S
  • Norconsult ehf har endret navn til Norconsult Ísland ehf.
  • Norconsult Sp. z. o.o har endrett navn til Norconsult Polska Sp. z o.o.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Karl Kristian Larsen

  • Karl Kristian Larsen

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss