Kåre Kallmyr, avdelingsleder for sykehus og renrom i Norconsult

Norconsult og Nordic er med på planleggingen av nytt senter for psykisk helse på Øya i Trondheim

Norconsult, Nordic - Office of Architecture (Nordic) og Metier OEC skal bistå Sykehusbygg HF og St. Olavs hospital med å planlegge Senter for psykisk helse på Øya i Trondheim. Senteret er en del av St. Olavs hospital.

– Sykehus er et prioritert markedsområde i Norconsult, og dette oppdraget er med på å styrke vår markedsposisjon, sier Kåre Kallmyr, avdelingsleder for sykehus og renrom i Norconsult.

Oppdraget vil i første omgang omfatte en konseptfase med alternativutredning og programmering av universitetsfunksjoner. I konseptfasen skal det i tillegg utvikles et hovedprogram og program for teknikk; rom og areal i henhold til «Tidligfaseveileder for sykehusplanlegging». I løpet av steg én i henhold til denne veilederen, skal gruppen utrede alternative bygningsløsninger på tre tomtealternativer, kombinert med tre virksomhetsalternativer på mellom 21 000 kvadratmeter og 25 000 kvadratmeter.

Gruppen har opsjon på steg to i konseptfasen, som er et skisseprosjekt for det alternativet som velges.

Samler fagmiljøer innen medisin og helse

Senter for psykisk helse er en del av NTNUs samling av campus på og ved Gløshaugen i Trondheim, og vil inngå i helseklyngen på Øya. I senteret vil NTNUs fagmiljøer innen psykologi og psykisk helse samles med NTNUs øvrige fagmiljø innen medisin og helse. Senteret etableres sammen med St. Olavs hospital sitt fagmiljø og behandlingstilbud innen psykisk helsevern.

– Vi ser frem til å arbeide med senteret ut fra en målsetting om å skape et helsefremmende, driftseffektivt og fremtidsrettet senter for pasienter, studenter og ansatte i det nye senteret, sier prosjekteringsleder Hanne Hemsen fra Nordic til bygg.no.

– Vi vil også bidra til å tilrettelegge for samhandling og sikre synergier mellom NTNU og St. Olavs hospital, mellom psykisk helse og somatikk og ulike enheter internt i psykisk helsevern, sier Svein Petter Raknes, leder for Helsebygg i Metier OEC i saken.

Det nye Senter for psykisk helse skal etter planen være sluttført og klart til innflytting i 2028.