Norconsult og Pir II prosjekterer ny helsevakt i Trondheim

Pir II har utarbeidet et planforslag for Mauritz Hansens gate 4, som viser et bygg i 6 etasjer med sokkel og kjeller og et bruksareal på inntil 7 150 m2. Bygget innordner seg bystrukturen rundt St. Olavs hospital, og har fått sitt særegne uttrykk ved en framskutt legevakt etasje.

Norconsult og Pir II skal i samarbeid som prosjekteringsgruppe utarbeide forprosjekt og anbudsdokumenter for ny helsevakt i Trondheim kommune. Oppdraget er vunnet takket være god oppgaveforståelse.

Ny interkommunal helsevakt

Helsevakta er fra 01.01 2015 etablert som én enhet bestående av 3 funksjoner; legevakt, vaktsentral, og ambulant tjeneste (trygghetspatruljen).
Alle tjenestene med unntak av ambulerende tjeneste, er interkommunale, i et samarbeid mellom Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal kommuner.

Samlet på ett sted
Trondheim kommune skal bygge den nye interkommunale helsevakten i Mauritz Hansens gate 4 på Øya i Trondheim. Med ny Helsevakt vil kommunen samle alle sine akutte helsetjenester på ett sted. Nybygget planlegges med en kommunal akutt døgnenhet på 25 senger som skal driftes fra Øya Helsehus. En full etasje vil disponeres som pasienthotell av St. Olav Eiendom.

Norconsult og Pir II skal i samarbeid som prosjekteringsgruppe utarbeide forprosjekt og anbudsdokumenter for det nye bygget.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss