Norconsult bistår kollektivtransportselskapet Brakar i Drammen med Norges første anskaffelse av elektriske busser med hurtiglading. (Illustrasjon: Norconsult)

Norconsult på miljøoppdrag for Brakar i Drammen

Norconsult er engasjert av Brakar for å bistå selskapet i Norges første anskaffelse av elektriske busser med hurtiglading. Prosjektet har fått 10 millioner i støtte fra Enova.

Som første kollektivtransportselskap i Norge går Brakar i Drammen nå til anskaffelse av elektriske busser med hurtiglading. I januar 2016 engasjerte selskapet Norconsult til å bistå dem i prosessen. Norconsult utarbeidet blant annet en finansieringsplan som inkluderte søknad om investeringsstøtte fra Enova. Dette resulterte i en Enova-støtte på hele 10 millioner kroner til prosjektet.

Norconsult planla og gjennomførte dialogkonferanse

I tillegg til å utarbeide en finansieringsplan, har Norconsult vært ansvarlig for å planlegge og gjennomføre en dialogkonferanse. Der ble alle potensielle leverandører av elektriske busser invitert til et møte for å diskutere hvordan man kan gjennomføre en slik anskaffelse i Norge.

Norconsult har også utarbeidet en kravspesifikasjon for nødvendige anskaffelser av både bussmateriell og infrastruktur (ladestasjoner) samt utarbeidet beslutningsgrunnlag med strategiske veivalg underveis i prosessen (bl.a. teknologivalg). Engasjementet er nylig utvidet til å omfatte bistand i selve anskaffelsesprosessen.


Teknisk Ukeblad har omtalt Brakars prosjekt med anskaffelse av elektriske busser.

Her kan du lese saken i Teknisk Ukeblad: http://www.tu.no/artikler/i-oslo-har-ruter-som-mal-a-vaere-fossilfrie-i-2020-na-blir-de-frakjort-av-drammen/358776

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss