Illustrasjon av nye UNN Narvik sykehus. Ill.: Arkitema

Norconsult prosjekterer nye UNN Narvik Sykehus

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF har tildelt et prosjektteam med HENT som totalentreprenør, og Norconsult, Rambøll og Arkitema Architects som rådgivere, oppdraget med forprosjekt for nye UNN Narvik Sykehus (NUN).

Det er Universitetssykehuset Nord-Norge HF som er byggherre. Utviklingen av NUN skal gjennomføres som en samspillsavtale for forprosjektet, med Hent AS som hovedentreprenør.

Det nye sykehuset skal erstatte det gamle sykehuset i Narvik, og samle tilbudet innen somatikk, psykisk helse og rusbehandling. Prosjektet omfatter alle arbeider fra og med råbygg til ferdig for innflytting. Grunnarbeider, samt etablering av ny adkomst til området gjennom tunnel ble påstartet høsten 2018.

Norconsult og Rambøll har sammen ansvar for alle rådgiverfagene i prosjektet.. Arkitekttjenestene leveres i sin helhet av Arkitema Architects.

– Vi ser frem til å ta fatt på prosjekteringsarbeidet sammen med HENT og våre samarbeidspartnere i prosjekteringsgruppen. Prosjektet bidrar til å befeste vår posisjon som en av de ledende aktørene innen sykehusplanlegging i Norge, sier Kåre Kallmyr, avdelingsleder Sykehus og renrom hos Norconsult.

Kontrakten er delt inn i en forprosjektfase og en gjennomføringsfase, hvor gjennomføringsfasen ligger som opsjon etter utført forprosjekt. Totalt omfang vil bli rundt 27 800 m2 BTA.

– Vi er stolte og ydmyke over å kunne være med å gjennomføre prosjekteringen av nye UNN Narvik Sykehus. Vi er sterkt representert i landsdelen med 7 kontorer og 12 kontorsteder, og dette viktige oppdraget for landsdelen ser vi veldig frem til å ta fatt på, sier Roy Nyheim, regiondirektør Nord hos Norconsult.

Nylig inngikk Norconsult en kontrakt for prosjektering av et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo.