Norconsult prosjekterte Årets Bygg 2018

LHL-sykehuset Gardermoen ble onsdag 3. april kåret til Årets Bygg 2018 under Byggedagene. Norconsult har stått for detaljprosjektering av elektro, IKT, automasjon og VVS, men også vært rådgiver innen brann- og VA-teknikk.

LHL-sykehuset til 1,5 milliarder kroner beskrives som et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og universell utforming. Norconsults datterselskap Nordic – Office of Architecture har vært arkitekt for bygget.

Bygget har et bruttoareal på 28 500 kvadratmeter. Byggherre har vært Gardermoen Campus Utvikling og HENT har vært totalentreprenør.

Norges grønneste sykehus

Ifølge Byggeindustrien har Enova karakterisert prosjektet som Norges grønneste sykehus, og fant de tekniske løsningene så innovative at de har gått inn med om lag 30 millioner kroner i investeringsstøtte. De tekniske løsningene med elementer fra passivhusbygging omfatter blant annet aktiv solskjerming med persienner og sonestyrte ventilasjonsanlegg. Dette er kjente løsninger fra kontorbygg, men har aldri tidligere vært brukt i sykehusbygg.

Et samarbeidsprosjekt med null skader, feil og mangler

I juryens begrunnelse heter det blant annet at «gjennom en innovativ og effektiv brukerprosess er sykehuset gjennomført som et samhandlingsprosjekt i alle faser. Selve gjennomføringsprosessen har inneholdt flere nyvinninger og er gjennomført med godt samarbeid mellom aktørene, sterkt fokus på SHA, miljø, trivsel og orden. Et komplekst sykehusprosjekt med en tydelig miljøprofil levert innenfor tid og kost med null skader, null feil og mangler.»

– Dette er et meget prestisjefylt prosjekt og det har vært spennende for Norconsult å bidra med sin tverrfaglige kompetanse innen sykehus og helsebygg. Vi er stolte av at vi har bidratt til å realisere bygget som nå er kåret til Årets Bygg 2018, sier Kjetil Ruud, direktør for divisjon Bygg og anlegg og ansvarlig for markedsområde Bygg og Eiendom i Norconsult.

LHL-sykehuset er ett av flere store helsebygg-prosjekter Norconsult har prosjektert de siste årene. Nylig inngikk Norconsult kontrakt for prosjektering av et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo.

– De siste årene har vi bygget opp et sterkt, tverrfaglig miljø innen sykehus- og helsebygg. I flere av helsebyggprosjektene har vi vunnet frem i sterk konkurranse med andre aktører, noe som viser at markedet setter pris vår tverrfaglige kompetanse, sier Henning Vellene, direktør for divisjon Tekniske systemer i Norconsult.