Nye krav knyttet til trygt drikkevann har gjort at beredskap og sikkerhet har vært et sentralt tema på VA-dagene de seneste årene, det samme gjelder VA-dagene Midt-Norge 2022.

Norconsult setter sikkerhet og vannkvalitet på agendaen under Norges største VA-arrangement

Norconsult er medarrangør på VA-dagene Midt-Norge med over 400 deltakere. Avdelingsleder for Vann-Prosess i Norconsult, Anne-Marie Bomo, bidrar med kunnskap rundt «Sikkerhet og vannkvalitet ved høydebasseng».

Det er allerede over 400 påmeldte og 75 utstillere på VA-dagene Midt-Norge fordelt på leverandører, fagpersoner, kommuner og studenter. VA-dagene Midt-Norge er dermed den største fagsamlingen for bransjen i Norge i 2022.

Norconsult representert

Norconsult er fast medarrangør i fellesskap med SINTEF og Siv. Ing Tobias Dahle, Norconsult bidrar i tillegg faglig med Anne-Marie Bomo, avdelingsleder Vann-Prosess i Norconsult. Bomo skal holde innlegget «Sikkerhet og vannkvalitet ved høydebasseng».

Nye krav knyttet til trygt drikkevann har gjort at beredskap og sikkerhet har vært et sentralt tema på VA-dagene de seneste årene, det samme gjelder VA-dagene Midt-Norge 2022.

– Sikkerhet og vannkvalitet er noe som må ligge lengst fremme i pannebrasken i alle kommuner og vannverk. Enten drikkevannet lagres i bergsprengte magasin, eller andre typer drikkevannsbasseng, så kan det oppstå situasjoner hvor forurensinger kan komme inn og kontaminere drikkevannet, sier Bomo.

Norconsult har et sterkt nordisk rådgivermiljø innen vannforsyning, med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse på 70 kontorer bare i Norge.

– Vannverkseier har mange verktøy i verktøykassen, men generelt er et godt kunnskapsgrunnlag svært viktig, da er det lettere å treffe de rette tiltakene. I tillegg til å kjenne eget magasin er det behov for økt bevissthet om forurensningskilder, hvordan de kan påvirke vannkvaliteten samt å ha god kontroll på vannkvaliteten, legger Bomo til.

Håvar Brøndbo, avdelingsleder VA og Samferdsel i Norconsult, bidrar i tillegg som ordstyrer på arrangementet, inkludert fagsamlingen «Oppgradering av VA-anlegg praktiske eksempler».

Erfaringer fra Gjerdrum

I tillegg til Norconsults bidrag, bidrar blant annet Veronica Koster i Gjerdrum kommune med foredraget «Alarmen går – erfaringer med VA-beredskap fra Gjerdrumskredet», og Tomas Eidsmo i Trondheim kommune vil snakke om «VA-sektoren i Trondheim kommune i årene som kommer – strategier og utfordringer».

I forbindelse med arrangementet skal også Norsk Vann for tredje gang kåre det beste drikkevannet i Midt-Norge. Åtte vannverk er med i konkurransen, der Oppdal sentrum tidligere har gått til topps i kategorien beste grunnvann, mens Frøya har vunnet i beste overflatevann.