Norges Luftsportforbund (NLF) har valgt Norconsult som rådgiver for planleggingen av nytt luftsportsenter på Krogstad i Sørum kommune. Illustrasjonsfoto: Norconsult.

Norconsult skal planlegge nytt hovedanlegg for luftsport

Norges Luftsportforbund (NLF) har valgt Norconsult som rådgiver for planleggingen av nytt luftsportsenter på Krogstad i Sørum kommune i Akershus.

I innledende fase har Norconsult utarbeidet skisseprosjekt, og selskapet er også engasjert til å utarbeide tekniske planer, konsekvensutredning og reguleringsplan.

Norges Luftsportforbund (NLF) jobber for å etablere et hovedanlegg for luftsport i Sørum kommune i Akershus. Anlegget skal etableres for alle grener i forbundet, noe som innebærer etablering av en 1000 meters rullebane for motor- og seilfly, et område for fallskjermhopping samt egen modellflybane. Videre legges det til rette for et aktivt klubbmiljø, med både hangarer, klubbhytter og andre publikumsområder. For det nye anlegget fokuserer NLF på tilrettelegging og utvikling av luftsporten med nye miljøvennlige løsninger, både for redusert og mer miljøvennlig energibruk så vel som mer støysvake løsninger.

Avgjørende for rekruttering til bransjenIfølge NLF er et slikt senter avgjørende for den videre utviklingen av et bærekraftig luftfartsmiljø, både for å tiltrekke seg flere som har luftsport som hobby, og ikke minst for rekrutteringen av profesjonelle utøvere.

– Vi ser frem til å bruke vår erfaring til å finne de gode løsningene sammen med NLF i dette prosjektet, og gleder oss over at Norconsult er foretrukken samarbeidspartner. Vi opplever samarbeidet med Norsk Luftsportforbund, Sørum kommune og øvrige aktører som positivt og utviklende, sier Terje Jensen, oppdragsleder i Norconsult.

NLF har forankret plangrunnlaget hos Avinor, som også bidrar med ressurser innen viktige kompetanseområder for gjennomføring.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss