Pure Logics Andreas Saur Brandtsegg, Elin Saur Brandtsegg, Nina Simon og Anders Voll Myhr

Norconsult styrker den digitale bærekraft-satsningen med Pure Logic

Norconsult overtar Pure Logic AS og styrker med det satsingen innen beslutningsstøtte, digitalisering og bærekraft. Pure Logic AS er et selskap med spisskompetanse innen estimerings- og beslutningsteori.

– Vi ser frem til å bli en del av Norconsult. Sammenslåingen er strategisk viktig for å møte fremtidige markedsmessige muligheter og for å skape grunnlag for videre lønnsom vekst. Pure Logic og Norconsult er en veldig god match faglig og har begge et høyt ambisjonsnivå. Sammen med Norconsult skal vi realisere vår felles visjon for bærekraftige løsninger i stor skala sier daglig leder Nina Simon i Pure Logic.

Pure Logic er et konsulentselskap med spisskompetanse innen estimerings- og beslutningsteori. Metodikken hjelper kundene med å ta gode og bærekraftige beslutninger basert på forenkling og prioritering av store datamengder. Pure Logic ble etablert i 2015 med mål om å hjelpe andre til å ta mer bærekraftige og lønnsomme valg. Forskning og utvikling er sentralt i selskapets filosofi for å skape et vedvarende konkurransefortrinn. Pure Logic holder til på Lysaker.

FNs bærekraftmål og taksonomien bidrar til at stadig flere selskaper setter seg ambisiøse bærekraftsambisjoner og rapporterer på hvilke aktiviteter som er miljømessig bærekraftige. I denne prosessen opplever mange ledere at datamengden for å ta riktige beslutninger er stor og uoversiktlig, og har behov for bistand for å angripe problemstillingene på en riktig måte slik at de ender opp med tiltak som har reell betydning.

– Med Pure Logic på laget styrker vi vår posisjon som ledende leverandør av programvare og rådgivningstjenester innen digitalisering og bærekraft. Pure Logic har utviklet digitale løsninger som gjør det enklere for kundene våre å ta kloke og bærekraftige valg i prosjekter og strategiprosesser. Vi gleder oss til å få Pure Logics dyktige medarbeidere med på laget, og sammen tilby kundene og samarbeidspartnerne våre unik kompetanse innen dette feltet, sier Ola Greiff Johnsen, konserndirektør for Digitalisering i Norconsult.

Norconsult utvikler morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Konsernet har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Norconsult er medarbeidereid med 5 100 medarbeidere fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden.

Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) er et heleid datterselskap av Norconsult AS. Selskapet utvikler og markedsfører programvare innen planlegging, prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og eiendom og tilbyr konsulenttjenester innen systemutvikling, IT-rådgivning, cyber security, maskinlæring og AI innen alle bransjer. Selskapet har ca. 200 medarbeidere.

Norconsult sitt datterselskap NoIS overtar Pure Logic i begynnelsen av januar 2022. Samtlige medarbeidere i Pure Logic vil fortsette i sine stillinger når selskapet viderefører sin virksomhet som en integrert del av Norconsults forretningsområde Digitalisering.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ola Greiff Johnsen, konserndirektør Digitalisering i Norconsult ola.greiff.johnsen@norconsult.com, telefon 454 04 668

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss