– Med kjøpet av Kon-Sul kan vi tilby lokal rådgivning til kunder på Haugalandet og i Ryfylke, sier Jens Kvarekvål, regiondirektør for Region Vest i Norconsult.

Norconsult styrker seg i Ryfylke gjennom oppkjøp av Kon-Sul

Med arkitekt- og konsulentselskapet Kon-Sul AS på laget befester Norconsult sin posisjon som tverrfaglig rådgiver med et bredt tjenestespekter i Ryfylke og på Haugalandet.

– Det er et mål for Norconsult å være til stede der kundene er, og der oppgavene skal løses. Med kjøpet av Kon-Sul kan vi tilby lokal rådgivning til kunder på Haugalandet og i Ryfylke. Samtidig vil Kon-Sul og Norconsults samlede tverrfaglige kompetanse komme kunder i hele landet til nytte, sier Jens Kvarekvål, regiondirektør for Region Vest i Norconsult.

Med Kon-Sul på laget teller Norconsults kontor i Haugesund nå 25 medarbeidere.

Styrker rådgiverposisjonen lokalt

Kon-Sul har levert planleggings- og prosjekteringstjenester til det lokale markedet i Ryfylke siden selskapet ble etablert i 1987. Kon-Sul har kontorer på Sand, Hjelmeland og i Sauda, og løser oppgaver innen arkitektur, prosjektering, vei, vann og avløp, arealplanlegging, prosjekt- og byggeledelse og ingeniørgeologi. Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgiverbedrift rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur.

– Vi i Kon-Sul ser fram til å bli en del av et større fagmiljø i Norconsult. Med sammenslåingen vil vi kunne tilby et sterkere faglig tilbud til våre kunder, samtidig som vi beholder den lokale forankringen og kontakten med kundene i nærmiljøet. Sammen med Norconsult vil vi styrke vår posisjon i Ryfylke og på Haugalandet, og ser frem til å løse oppdrag i andre regioner, sier Ingunn Varanes-Meland, daglig leder i Kon-Sul.

Integrert del av Norconsult fra 1. april

Både Norconsult og Kon-Sul ser fram til i fellesskap å møte markedet i en region der oppgavene for rådgivningsbransjen er mange og interessante. Ansatte i Kon-Sul vil fortsette i sine stillinger når selskapet fra 1. april viderefører sin virksomhet som en integrert del av Norconsult. Virksomheten i Kon-Sul blir organisert som en avdeling under Haugesundkontoret.