Norconsult har bred erfaring på alle de områdene for de nye rammeavtalene på Øvre Romerike. Her fra et vann- og avløpsprosjekt på Kløfta i Akershus.

Norconsult tildelt fem rammeavtaler på Øvre Romerike

Norconsult er tildelt fem nye rammeavtaler med kommunene på Øvre Romerike. Avtalene gjelder fagområder som vei, vann og avløp, energi og miljø, hydrologi, geodata og renovasjon og miljøanlegg.

De nye avtalene er inngått gjennom Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid, som inkluderer kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nes, Nannestad, Ullensaker og Nittedal.

– Vi har hatt rammeavtaler med kommunene på Romerike i mange år, og derfor er vi både stolte og ydmyke over å bli valgt nok en gang. Det må bety at de er fornøyde med hvordan vi har løst oppgavene tidligere, sier Eirik Rismyhr avdelingsleder for Norconsult på Romerike.

Rismyhr sier at avtalene er viktige, de vil styrke posisjonen til Norconsult og bidra til videre vekst på Romerike.

­– Nå skal vi vise at vi er tilliten verdig ved fortsatt å levere høy kvalitet, god service og bærekraftige løsninger for alle kommunene i regionen.

Høy score på pris, kompetanse og løsningsforslag er årsaken til at Norconsult har vunnet rammeavtalene.

– Tilbudet er utarbeidet gjennom et godt samarbeid mellom Norconsults hovedkontor og Region Innlandet. At vi har vunnet avtalene viser at vi har levert et svært godt tilbud. Det er inspirerende å lede et tilbudsarbeid der vi kan utnytte de ressursene vi har, uavhengig av hvor de er lokalisert, sier Rismyhr. Han mener det er en fordel også for kundene at Norconsult har kontorer over hele landet.

– Det betyr at vi har rådgivere med lokale kunnskaper som raskt kan sette seg inn i kundens behov og tilby dem med de tjenestene de trenger. Både nærheten til kundene, den brede tverrfaglige kompetansen og det interne samarbeidet i selskapet er en styrke. Det tror jeg kundene vet å verdsette, avslutter Rismyhr.

Rammeavtalene på Øvre Romerike har en varighet på to år, men mulighet for forlengelse i ytterligere to år.