Både Bergen kommune og Universitetet i Bergen har inngått separate rammeavtaler med Norconsult (Illustrasjonsfoto).

Norconsult tildelt to separate rammeavtaler innen lyd og bilde i Bergen

Universitetet i Bergen og Bergen kommune har inngått to separate rammeavtaler med Norconsult knyttet til rådgivende ingeniørtjenester innen lyd og bilde, også kalt audiovisuelle løsninger (RIAV).

AV-installasjoner til undervisningsrom

Rammeavtalen med Universitetet i Bergen omfatter planlegging og spesifikasjon av audiovisuelle installasjoner (AV) i universitetets undervisningsrom, og har en varighet på fire år. Universitetet har 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte.

– Rammeavtalen som Universitetet i Bergen har tildelt oss, er en helt ny avtale. Vi ser frem til å bistå UiB med å løfte det teknologiske undervisningsmateriellet, slik at både studenter og ansatte får glede av topp moderne formidlingsverktøy i undervisningen, sier rådgiver Simen Lunde Torbjørnsen i Norconsult.

Omfatter alle byggeprosjekter i Bergen

Rammeavtalen med Bergen kommune omfatter AV-rådgivning på så godt som alle kommunens byggeprosjekter, både rehabiliteringsprosjekter og nybygg. Dette er en fornyelse av en rammeavtale som Norconsult har hatt de siste fire årene. Den nye avtalen gjelder for to år, med opsjon på ytterligere to års forlengelse. Det er opprettet et interkommunalt samarbeid med tilstøtende kommuner rundt Bergen. Det betyr at både Alver, Askøy og Øygarden kommuner vil kunne gjøre avrop på den samme avtalen.

– Vi har hatt en rekke avrop på rammeavtalen med Bergen kommune i forestående periode, og er fornøyd med at våre leveranser har holdt en kvalitet som gjør at kommunen viser oss fornyet tillit. Dette er spesielt positivt i et marked der konkurransen har tilspisset seg, og flere dyktige leverandører har levert tilbud. Nå gleder vi oss til å levere solide og verdiskapende tjenester også i kommende periode, avslutter Lunde Torbjørnsen.