Veumbekken Fredrikstad Norconsult
Norconsult er valgt som rådgiver til prosjektet «Overvannsbehandling Veumbekken i Holmegata» i Fredrikstad kommune.

Norconsult vant viktig miljøoppdrag i Fredrikstad

Fredrikstad kommune valgte Norconsult som rådgiver til prosjektet «Overvannsbehandling Veumbekken i Holmegata».

Det er et stort, tverrfaglig oppdrag med samarbeid på tvers av geografier og forretningsområder i Norconsult, som Fredrikstad kommune har tildelt Norconsult.

– Dette er et stort og viktig prosjekteringsoppdrag for Fredrikstad kommune. Holmenområdet i Fredrikstad kommune har et gammelt vann- og avløpsnett som er modent for utskifting. Videre er det store utfordringer knyttet til håndtering av overvann i området. Dette er et boligområde hvor det i dag er fellessystem. Det nye anlegget skal legges som separat system, slik at kloakk og overvann ikke går i samme rør. Anlegget er totalt ca. 3 500 meter, sier prosjektleder Joachim Sletvold i Fredrikstad kommune.

– Veumbekken, som i dag ligger i lukket kulvert under Holmegata, er bestemt åpnet fordi kulverten er i så dårlig forfatning at stenging av veien plutselig kan bli nødvendig. Åpning av Veumbekken vil medføre et nytt kanalløp for å sikre økt kapasitet ved flom. Dette vil bidra til en bedre overvannshåndtering for området, samtidig som vi oppgraderer og legger nye vann- og avløpsrør. Norconsult er valgt som prosjekterende rådgiver for dette oppdraget. Selve reguleringsarbeidet for Veumbekken-Holmen er ikke helt klart ennå, men store deler av prosjekteringsoppdraget kan påbegynnes nå i påvente av reguleringsplanen, sier prosjektleder Joachim Sletvold i Fredrikstad kommune.

Infrastruktur og klimatiltak

Oppdraget er stort og viktig med tanke på å styrke Fredrikstad som miljøvennlig og inkluderende by. I tillegg til den omfattende jobben med sanering og oppgradering av infrastrukturen for vann og avløp i området. Gjenåpning av Veumbekken og etablering av parkdraget vil endre hvordan byen vil oppleves og brukes, og det vil være en generator for revitalisering av Holmen-området.

– Vi er glade for at Fredrikstad kommune gir oss tillit i dette oppdraget. Vi har et sterkt fagmiljø av rådgivere og vi sitter på lokalkunnskap som skal til for at dette blir et viktig løft for Fredrikstad og spesielt Holmen-området, sier Bård Hernes, konserndirektør Hovedkontor i Norconsult.

På grunn av det begrensede arealet, vil det stilles høye krav til de prosjekterende ved detaljering av prosjektet. Det er blant annet utfordrende å gjennomføre prosjektet med graving fra veggliv til veggliv i det bevaringsverdige Holmen-området

Oppdraget krever forståelse for de historiske verdiene i området, samtidig vil en tett og god dialog med berørte naboer og offentlige instanser være en viktig suksessfaktor for gjennomføring av prosjektet.

  • Henrik Charlesen

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss