Veumbekken Fredrikstad Norconsult
Norconsult er valgt som rådgiver til prosjektet «Overvannsbehandling Veumbekken i Holmegata» i Fredrikstad kommune.

Norconsult vant viktig miljøoppdrag i Fredrikstad

Fredrikstad kommune valgte Norconsult som rådgiver til prosjektet «Overvannsbehandling Veumbekken i Holmegata».

Det er et stort, tverrfaglig oppdrag med samarbeid på tvers av geografier og forretningsområder i Norconsult, som Fredrikstad kommune har tildelt Norconsult.

– Dette er et stort og viktig prosjekteringsoppdrag for Fredrikstad kommune. Holmenområdet i Fredrikstad kommune har et gammelt vann- og avløpsnett som er modent for utskifting. Videre er det store utfordringer knyttet til håndtering av overvann i området. Dette er et boligområde hvor det i dag er fellessystem. Det nye anlegget skal legges som separat system, slik at kloakk og overvann ikke går i samme rør. Anlegget er totalt ca. 3 500 meter, sier prosjektleder Joachim Sletvold i Fredrikstad kommune.

– Veumbekken, som i dag ligger i lukket kulvert under Holmegata, er bestemt åpnet fordi kulverten er i så dårlig forfatning at stenging av veien plutselig kan bli nødvendig. Åpning av Veumbekken vil medføre et nytt kanalløp for å sikre økt kapasitet ved flom. Dette vil bidra til en bedre overvannshåndtering for området, samtidig som vi oppgraderer og legger nye vann- og avløpsrør. Norconsult er valgt som prosjekterende rådgiver for dette oppdraget. Selve reguleringsarbeidet for Veumbekken-Holmen er ikke helt klart ennå, men store deler av prosjekteringsoppdraget kan påbegynnes nå i påvente av reguleringsplanen, sier prosjektleder Joachim Sletvold i Fredrikstad kommune.

Infrastruktur og klimatiltak

Oppdraget er stort og viktig med tanke på å styrke Fredrikstad som miljøvennlig og inkluderende by. I tillegg til den omfattende jobben med sanering og oppgradering av infrastrukturen for vann og avløp i området. Gjenåpning av Veumbekken og etablering av parkdraget vil endre hvordan byen vil oppleves og brukes, og det vil være en generator for revitalisering av Holmen-området.

– Vi er glade for at Fredrikstad kommune gir oss tillit i dette oppdraget. Vi har et sterkt fagmiljø av rådgivere og vi sitter på lokalkunnskap som skal til for at dette blir et viktig løft for Fredrikstad og spesielt Holmen-området, sier Bård Hernes, konserndirektør Hovedkontor i Norconsult.

På grunn av det begrensede arealet, vil det stilles høye krav til de prosjekterende ved detaljering av prosjektet. Det er blant annet utfordrende å gjennomføre prosjektet med graving fra veggliv til veggliv i det bevaringsverdige Holmen-området

Oppdraget krever forståelse for de historiske verdiene i området, samtidig vil en tett og god dialog med berørte naboer og offentlige instanser være en viktig suksessfaktor for gjennomføring av prosjektet.

Kontakt:

Henrik Charlesen, kommunikasjonsrådgiver i Norconsult

Tlf: 926 36 088

E-post: Henrik.Charlesen@norconsult.com

Om Norconsult

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse, tverrfaglig kompetanse og samarbeid.Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et tverrfaglig rådgiverselskap, og våre 5 900 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden.Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.