Norconsult viktig bidragsyter under planlegging av nytt trykkammer for Oslo Universitetssykehus

Hyperbar oksygenbehandling innebærer å puste ren oksygen i et trykksatt rom. Hyperbar oksygenbehandling er en veletablert behandling for dykkersyke. Andre forhold som behandles med hyperbar oksygenbehandling inkluderer alvorlige infeksjoner, bobler av luft i blodårene, og sår som ikke vil gro som følge av diabetes eller skade ved stråling. Trykkrommet gjør det mulig å heve lufttrykket opp til tre ganger høyere enn normalt lufttrykk. Foto: Norconsult.

Oslo Universitetssykehuset har bygget ny etasje på Ullevål med et topp moderne trykkammer for hyperbarisk behandling (trykkbehandling). Norconsult har prosjektert alle VVS-installasjoner og tilhørende støttesystemer.

Den observante turgåer kan nå skue en ny etasje over hovedinngangen til Universitetssykehuset på Ullevål. Det er et lite, men svært tungt bygg som har reist seg der i løpet av 2015. Det gamle trykkammeret til Ullevål har blitt oppgradert med et nytt og større trykkammer.

– Kammeret veier omlag 50 tonn og har sitteplass til tolv personer, samt mulighet for å trille inn sykehussenger. Plasseringen av kammeret er svært god, med umiddelbar nærhet til de aktuelle avdelinger for hyperbarisk behandling som akuttmottak, operasjonsavdeling og intensivavdeling, sier Kåre Kallmyr, seksjonsleder sykehus og renrom i Norconsult.

Foruten de vanlige installasjonene som sanitær, varme, ventilasjon, kjøling, sprinkler og overvann, er det også prosjektert mye spesialteknisk. Eksempelvis er det prosjektert medisinsk gass-system for pasienter i og utenfor kammeret samt kjøling av kompressorer for trykksetting.

Bygget har svært høye krav til dagslys. Norconsult har også bidratt med energisimulering for å kunne vurdere og foreslå ulike tiltak for å få bygget innenfor energirammene.

Om Norconsult
Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging og prosjektering. Selskapet er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, energi, vann og avløp, industri, olje og gass, miljø, plan, samferdsel og sikkerhet. Av selskapets om lag 3 000 medarbeidere arbeider 2 000 i Norge. Norconsult har over 80 kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Sandvika i Bærum. Selskapet er eid av egne medarbeidere.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss