Norconsulter nominert til Årets Unge Rådgiver

RIF har nominert Erik Eika fra Norconsult som en av tre finalister i konkurransen om å blir Årets unge rådgiver. Kompetanse, innovasjon og utvikling er stikkord for årets finalister.

Blant de 16 nominerte kandidatene til Årets unge rådgiver, har juryen plukket ut tre finalister: Arnt Gunvald Fredriksen fra Multiconsult, Erik Eika fra Norconsult og Frode Seglem fra Faveo Prosjektledelse. De to første er nominert i kategorien fageksperten, mens Seglem er kandidat i kategorien prosjekteringsledelse. Prisen deles ut på RIFs Høstmøtet 10. november.

–Erik er en meget kompetent person, både innenfor sine kompetanseområder teknisk, og i sin håndtering av mennesker. Han har vist gode egenskaper som rådgiver med sitt engasjement og gode samarbeidsrelasjoner internt og mot kunder. Vi er veldig stolte av å ha Erik med på laget, og vil på det sterkeste anbefale ham som Årets unge rådgiver, sier Bente Gjerstad, seksjonsleder Sikkerhet og anlyse i Norconsult.

Og slik beskriver RIFs nominasjonskomite Norconsults kandidat: Finalisten Erik Eika leverte den beste masteroppgaven innenfor sikkerhet ved NTNU i 2012, og jobber med det samme feltet i Norconsult. Norconsult gjør i dag beregninger ved bruk av datamodeller og programmer som Eika har innført. Han er involvert i en rekke store, tunge prosjekter som har stor betydning for samfunnet. Eikas nysgjerrighet for faget gjør ham ønsket på laget av langt mer erfarne medarbeidere.

Prisen skal vise mangfoldet i næringen og skape forbilder for andre. –Denne prisen er svært viktig for oss, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen. –Vi trenger flere drivende dyktige rådgivende ingeniører, og ønsker å vise fram noen av dem som bidrar til å løfte bransjen.

Rådgiverbedriftene nominerer selv kandidatene. Juryen velger de beste, basert på en rekke kriterier. Blant annet skal kandidatene være et faglig fyrtårn og en spydspiss innen sitt område, være nysgjerrig og nyskapende, bidra til å løfte faget og evne å bruke oppdrag til å videreutvikle selskapet og prosjektdeltakerne. Kandidatene må vise evne til praktisk og kommersiell anvendelse av kunnskapen sin og være en god lagbygger. –De beste kandidatene har – til tross for sin unge alder – allerede etablert seg som ledende fagfolk innenfor sine områder, sier Hansteen. –Mange av dem har bidratt til nye og bedre arbeidsmetoder i sine firmaer og har store, internasjonale kontaktflater. Årets konkurranse har vært hard, med mange meget kompetente og kvalifiserte kandidater. Vi har stor tro på de tre finalistene, og mener at alle kommer til å gjøre seg bemerket i lang tid framover.

Juryen har i år bestått av Liv Kari Skudal Hansteen (adm. dir i RIF), Harald Vaagaasar Nikolaisen (adm dir. i Statsbygg), Tom Baade-Mathiesen (Norconsult og nestleder for RIFs hovedstyre), Lars Jårvik (Multiconsult og leder for RIFs godkjenningsråd) og Kevin Jipai Poon (Rambøll og styremedlem i URIF Oslo).

Les mer om RIFs Høstmøte 2015.