Norconsults årsrapport for 2019 er lansert

Norconsult sin årsrapport for 2019 ble lansert i dag. Av miljømessige hensyn blir ikke rapporten trykket, men lanseres og distribueres som leservennlig pdf.

I tillegg til den lovpålagte årsberetningen, som blant annet gir et bilde av selskapets økonomiske situasjon, inneholder rapporten en redaksjonell del som mer inngående beskriver selskapets virksomhet innenfor viktige områder som bærekraft, rekruttering og samfunnsansvar i 2019.

Vi har i år viet ekstra oppmerksomhet til vårt arbeid innen bærekraft, som er ett av selskapets tre strategiske satsingsområder – i tillegg til digitalisering og samarbeid. Vi beskriver også noen av de mange tusen prosjektene vi til enhver tid er engasjert i. Vi gir deg et lite innblikk i vår satsing innenfor helsesektoren, og beskriver hvordan vi i løpet av de siste årene har fått et betydelig fotfeste innen prosjektering av sykehus.

I årsrapportens leder gir konsernsjef Per Kristian Jacobsen sine betraktninger om viktige milepæler i året som gikk samt noen fremtidsbetraktninger.

Last ned og les hele årsrapporten her

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss