Norconsults Bærekraftsuke 2021 fokuserer på bærekraft innen samferdsel

Første uken i mai inviterer Norconsults markedsområde for samferdsel til en tettpakket uke med hele tolv spennende webinarer med fokus på bærekraftig utvikling. Uken er bygget opp etter tematikken som ligger i sertifiseringssystemet CEEQUAL.

Byggherreperspektiv, utslippsfri fremtid for transport og anlegg, smarte byer, sirkulærøkonomi, vann/klimarisiko, naturmangfold og digitalisering er noen av temaene som blir belyst.

Hele programmet og påmelding finnes på norconsult.no/barekraftsuken

– Som et ledende rådgivermiljø i Norge innen samferdselsprosjekter, ser vi store muligheter til å påvirke og gi våre oppdragsgivere gode råd på dette viktige området. Målet må for oss alle være å utvikle prosjektene i en bærekraftig retning, med så lave utslipp som mulig og med respekt for naturmangfold og samfunnet for øvrig, sier Sigurd Rugsland, direktør for markedsområde Samferdsel i Norconsult.

Norconsults rådgivere sitter på mye kunnskap om bærekraftig utvikling innen samferdselssektoren, og har god erfaring med å jobbe med denne tematikken sammen med kunder og samarbeidspartnere.

Gratis og for for alle

Alle webinarene gjennomføres digitalt, er gratis og åpne for alle. Det er et vidt spekter i innholdet, men alle webinarene skal gi et lite kunnskapsløft og forhåpentligvis inspirere til videre dypdykk.

– Vi skjønner at alle har travle dager, så hvert av webinarene er på 45 minutter, og er lagt til morgen, lunsj og ettermiddag. Slik er det enkelt å for eksempel få litt faglig påfyll på morgenkvisten, under lunsjen eller til ettermiddagskaffen, påpeker Rugsland.

I tillegg til Norconsults egne eksperter, kan du også høre fra innledere og eksperter fra blant annet NMBU, SINTEF, NINA, Nye Veier, Bane NOR, Statens vegvesen, AF Gruppen, Velde og Unicon.

Hele programmet og påmelding finnes på norconsult.no/barekraftsuken