aac55c0e-b25c-4db3-a04e-31b27cf09bec
Den nye passasjerterminalen på nye Bodø lufthavn slik den er fremstilt i forprosjektet. (Illustrasjon: Avinor/NorConsult/LPO/Archus)

Norconsults team til topps i Bodø

Avinor har tildelt entreprenøren Hent oppdraget med for prosjektering og bygging av den nye flyplassen i Bodø. Norconsult blir Hents underleverandør i prosjektet som skal ferdigstilles i 2029/2030.

Norconsult Norge har, sammen med entreprenøren Hent, sikret seg kontrakten med Avinor om prosjektering og bygging av den nye flyplassen i Bodø. Norconsult skal være underleverandør til Hent, i samarbeid med Archus og LPO arkitekter.

Kontrakten for integrert prosjektleveranse omfatter oppføring av bygningene på den nye flyplassen: terminalbygget inkludert kontorlokaler og driftsbygninger på totalt 25 000 kvadratmeter.

– Norconsult skal bidra til bygging av en ny og tidsriktig flyplass dimensjonert og tilpasset fremtidens flytrafikk. Vi ser frem til å samarbeide med Avinor, og til å være en del av et meget kompetent team som skal jobbe med dette prosjektet, sier Bård Hernes, konserndirektør Hovedkontoret i Norconsult.

Den nye flyplassen skal etter planen ferdigstilles i 2029/2030, og Norconsults inntekter fra kontrakten er estimert til om lag 100 millioner kroner.

Tildelningen av kontrakten er betinget av en karensperiode som utløper 6. mai

For ytterligere informasjon:

Henrik Charlesen, kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, +4792636088, henrik.charlesen@norconsult.com

Om Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 300 medarbeidere fordelt på rundt 140 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. (Tall pr. fjerde kvartal 2023)