Operastranda i Bjørvika

Norconsults team Under Over er prekvalifisert for parallelloppdrag for Grønlikaia i Oslo

Grønlikaia er det siste store byutviklingsområdet som planlegges i Bjørvika i Oslo. Hav Eiendom har plukket ut Norconsult som ett av de tre teamene som skal utføre parallelloppdrag for Buffersonen på Grønlikaia.

Hav Eiendom har i samarbeid med Oslo Havn utarbeidet en detaljreguleringsplan for Grønlikaia. Buffersonen ligger ytterst og inkluderer Kongshavn. I forbindelse med planleggingen av Grønlikaia arrangerte Hav Eiendom en omfattende medvirkningsprosess for å undersøke hvordan de offentlige rommene kan utnyttes til det beste for allmennheten. Det ble laget en rapport med 10 råd for videre utvikling, som skal sikre at den nye bydelen blir inkluderende og levende. Det kom inn totalt 118 søkere til de fem parallelloppdragene, både nasjonale og internasjonale.

Norconsult stiller med et sterkt tverrfaglig team ledet av landskapsarkitekt Kjetil Espedal. Norconsult har for denne oppgaven styrket teamet med Sissel Engblom fra Urbaniq.

- For oss var det sammensetningen av et veldig kompetent team, meget god oppgaveforståelse for behovene for beredskapshavn og naturrestaurering som traff oss med Norconsult. Vi har stor tro på at dette blir veldig bra, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom

Norconsult er et av Norges største arkitekturmiljøer, og arkitektfagene samarbeider tett og tverrfaglig med den tekniske kompetansen i selskapet. De siste årene har arkitekter, byutviklere og landskapsarkitekter jobbet i stadig flere oppdrag sammen med spesialister fra miljødivisjonen, noe som bidrar til bredere kompetanse og økt bevissthet om bærekraftige valg.

- Dette betyr enormt mye for våre fagmiljøer, ikke minst for å vise frem at vi jobber tverrfaglig og lykkes når vi setter sammen gode team. Det er landskapsmiljøet som står i front, men som samarbeider tett med arkitekter, urbanister og spesialister innen miljø, havn m.fl. Våre engasjerte medarbeidere brenner for samfunnsnyttige oppgaver – denne gang både under og over vann. Buffersonen på Grønlikaia kan bli en perle i fjordbyen. Å få ta del i denne utviklingen er en stor ære, sier tilbudsleder og avdelingsleder for landskapsarkitektur Hilda Øfsthus

Hav Eiendom og Oslo Havn la ut en åpen konkurranse for videreutvikling av fem delområder som til sammen dekker hele Grønlikaia med nesten 1 km utstrekning. Norconsult har vunnet delområdet Buffersonen og Kongshavn nord. Kongshavn er den siste arealreserven Oslo Havn har til å videreutvikle godshavna for byen. Buffersonen vil ha en dempende virkning av havneaktiviteten på Kongshavn mot bebyggelsen på Grønlikaia. Samtidig gir Buffersonen gode muligheter for opplevelser og naturrestaurering sentralt i Oslo

- Grønlikaias buffersone med Kongshavn styrker identiteten Oslo har som vår maritime hovedstad. Buffersonen strekker seg forbi bolig- og næringskvartalene på Grønlikaia og blir Oslos portal fra syd. Dette motiverer oss for videre arbeid! Vi har et dyktig og engasjert team og gleder oss veldig til å sette visjonene våre ut i live, avslutter Øftshus.