Kjersti Kvalheim Dunham er ansatt som ny direktør for divisjon Bygg og konstruksjon i Norconsult.

Ny divisjonsdirektør for Bygg og konstruksjon i Norconsult

Kjersti Kvalheim Dunham er ansatt som ny direktør for divisjon Bygg og konstruksjon i Norconsult, og vil tiltre stillingen ved årsskiftet.

– Med Kjersti får vi en erfaren, engasjert og markedsorientert leder med stor gjennomføringskraft. Dunham vil bidra til å utvikle divisjonen Bygg og konstruksjon og markedsområdet Bygg og eiendom videre sammen med de øvrige enhetene i konsernet, sier konserndirektør for Hovedkontor i Norconsult, Bård Hernes. 

Dunham har jobbet i Norconsult siden 2019, og har hatt stillingen som Prosjektdirektør Samferdsel i selskapet. Hun har tidligere erfaring fra flere lederroller i betongbransjen og Statens vegvesen Vegdirektoratet, blant annet som avdelingsdirektør for Veg og transportavdelingen, Trafikksikkerhet-, miljø og teknologiavdelingen og Tunnel- og betongseksjonen. Hun har også vært prosjektleder for Ferjefri E39. 

Kjetil Ruud har ledet divisjonen siden 2015. I denne perioden har divisjonen nær doblet sin størrelse, og befestet sin posisjon som et av Norges største og ledende miljøer innen bygge- og konstruksjonsteknikk. Ruud vil fortsette i Norconsult som Prosjektdirektør innen Bygg- og eiendom. 

Divisjonen har hatt en svært god utvikling siden 2015.  

– Nå ser vi frem til at divisjonen med sine 300 medarbeidere utvikler seg videre, og vi er veldig fornøyde med at Kjersti Kvalheim Dunham har takket ja til stillingen, sier Bård Hernes. 

Kjersti Kvalheim Dunham er utdannet sivilingeniør bygg fra NTNU innen Konstruksjon. Hun er gjesteforeleser innen prosjektledelse ved flere universiteter, og har hatt styreverv i en rekke bransjeforeninger som bl.a. Prosjekt Norge, Norsk betongforening, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, Tekna og Forskningsrådet. Hun er 51 år, gift og er bosatt i Bærum. 

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss