Håvar Brøndbo og Norconsult har spennende tanker om hvordan Norcem/Heidelberg sin sementsilo på Levanger havn kan få nytt liv.

Ønsker å bevare kjent landemerke

Norconsult ønsker å dra i gang en debatt om bærekraft og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og foreslår at Norcem-siloen på Levanger havn bygges om til leiligheter.

Siloen, som på folkemunne er kjent som Norcem-tårnet, har siden 1964 blitt brukt til mellomlagring av sement. Nå har Norcem oppført en ny sementterminal i Verdal. Selskapet har derfor sagt opp festekontrakten med tomteeier Levanger kommune, og de planlegger å rive den gamle siloen i løpet av 2023.

Norconsult er imidlertid ikke så sikre på at å rive er den beste løsningen.

– Hvis vi virkelig mener noe med bærekraftsbegrepet, bør vi se på hvordan vi kan bruke bygninger som allerede finnes. Kanskje kan vi spare ressurser på å bruke det vi allerede har, sier Håvar Brøndbo, avdelingsleder for VA og samferdsel i Norconsult Nord-Trøndelag.

Arkitektene i Norconsult har derfor satt seg ned ved tegnebrettet for å skissere et alternativ til å rive siloen. Resultatet er en tegning hvor Norcem-tårnet er forvandlet til et sylindrisk og unikt leilighetsbygg.

Gjenbruk er den nye arkitekturen

– Gjenbruk er den nye arkitekturen, og det passer godt inn i vår ambisjon om å ivareta bærekrafthensyn i alt vi gjør, blant annet ved å redusere klimagassutslipp gjennom planlegging, effektivisering og materialvalg. Siloen kan bli et lokalt og godt eksempel på gjenbruk og hva som kan gjøres med eksisterende bygninger. Tårnet er en identitetsmarkør og landemerke, som er vakkert i både form og farge. Det er synlig i bybildet, og det kan bli et unikt og majestetisk leilighetsbygg.

Brøndbo forteller at siloen er cirka ti meter i diameter.

– Dette gir 70 til 80 kvadratmeter per etasje. Vi ser for oss at det kan bygges åtte til ti etasjer. Kanskje kan man la noen leiligheter gå over mer enn én etasje. Man kan også se for seg noe næringsareal i de lavere etasjene. Det finnes mange måter å løse det på, forteller Brøndbo.

– For å spare areal kan man ha utvendig trapp. Og kanskje en utvendig glassheis? Da kan man virkelig nyte utsikten på vei opp! Dette er bare én av mange muligheter. Det må til en del tilrettelegging dersom man skal få realisert et prosjekt som dette, sier han.

Frir til politikerne

Det er reguleringsplanen som styrer arealbruken på havna. Tomta er ikke regulert til boligformål i dag, men Brøndbo tror det er mulig å få omregulert den.

– Tidene forandrer seg. Det er ønskelig at folk skal bo sentralt, spesielt med tanke på transport og trafikk. Dette er et attraktivt boområde. Jeg tror absolutt det er mulig å få gjennom en sånn plansak.

Brøndbo understreker at Norconsult eier verken siloen eller tomta den står på. Selskapet er heller ikke i dialog med noen utbygger om prosjektet.

– Vi kan bistå om en utbygger fatter interesse for ideen, men målet vårt er først og fremst å få i gang en diskusjon om hva som skal skje på havneområdet. Bygningsmassen står der, og den kan brukes til noe. Nå snakkes det mye om bærekraft, og da må vi tenke annerledes.

Til slutt kommer han med en oppfordring til politikerne i Levanger:

– Jeg tror jo lokalpolitikerne er veldig interesserte i å få til noe i Levanger, så jeg håper de er positive til eventuelle initiativ som kommer.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss