Mareike Anika Beckers masteroppgave om overvannshåndtering har vunnet to priser for beste master. I november begynte hun som rådgiver i Norconsult.

– Overvann ligger mitt hjerte nærmest!

Mareike Anika Becker skrev masteroppgave om overvannshåndtering som ble tildelt RIFs pris for beste master innen vann og miljø i 2016 og Næringslivsringens pris for beste masteroppgave på Bygg- og miljøteknikk 2016. I november 2016 begynte hun som rådgiver ved VA-divisjonen i Norconsult.

Norconsult jobber hardt for å være en attraktiv arbeidsgiver og tiltrekke seg de beste studentene i sin målgruppe. De siste årene har flere tusen ingeniørstudenter vært med på å kåre selskapet til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere. Undersøkelser gjennomført av blant annet Universum og Karrierebarometeret, viser at muligheter for kompetanseutvikling, interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø er blant de egenskapene ved en bedrift studenter setter høyest når de skal velge arbeidsgiver. Etter rundt fire måneder i Norconsult, kan Mareike bekrefte at hennes nye arbeidsgiver så langt innfrir forventningene.

***

Hvordan dukket interessen for realfag opp?

– Matte og naturfag har vært favorittfagene mine i hele oppveksten. Jeg liker er at det er så håndfast. I matte kommer man alltid frem til et svar man kan sette to streker under.


Hvorfor valgte du vann og miljøteknikk som fag på NTNU?

– Det var ganske tilfeldig. På videregående gikk jeg studiespesialisering med formgivningsfag, og var fast bestemt på å bli arkitekt. En av lærerne mine foreslo at jeg heller begynte på bygg- og miljøfag ved NTNU og studerte konstruksjon. På den måten kunne jeg bruke min interesse for realfag til å samarbeide med arkitektene. Andre semester på studiene hadde vi et introduksjonsfag i vann og miljøteknikk. Det var veldig spennende, og jeg bestemte meg raskt for at det var her jeg ville spesialisere meg. Overvannshåndtering i kombinasjon med geologi vekket virkelig min interesse.


Fortell om masteroppgaven din. Hvorfor er dette temaet viktig?

– Overvannshåndtering handler om vann som renner av fra hustak, asfalt og så videre, og om hvordan vi kan lage videre veier for vannet, slik at det ikke påvirker miljøet negativt i form av for eksempel oversvømmelser og flom. Klimapåvirkningene, som vi virkelig har begynt å merke konsekvensene av, gjør dette temaet mer og mer relevant. I masteroppgaven tok jeg for meg overvannshåndtering i Oslo og Trondheim kommune, og så på effekten av frakobling av taknedløp som et tiltak for lokal overvannshåndtering. Det er skrevet få masteroppgaver om temaet, selv om det er høyaktuelt. Jeg leverte oppgaven min i juni, og har også skrevet en artikkel på temaet sammen med veilederen min ved NTNU og Oslo kommune. Den er publisert i tidsskriftet Vann. Jeg håper at artikkelen bidrar til å gjøre effekten av et slikt tiltak litt mer kjent.

Hvorfor valgte du Norconsult som arbeidsgiver?

– Jeg kjente flere som jobbet i Norconsult fra før av, og alle sa det var et bra sted å jobbe. I tillegg hadde de et sterkt fagmiljø innen det jeg vil spesialisere meg innenfor. Ansettelsesprosessen var god, og jeg fikk hilse på både avdelingsleder, divisjonsleder og flere av mine kommende kollegaer i det første intervjuet.

Har jobben så langt levd opp til forventningene?

– Det er bedre enn forventet! Jeg trives godt i avdelingen, og vi jobber veldig tverrfaglig. Jeg har allerede blitt involvert i flere prosjekter og mange ulike oppgaver. Akkurat nå jobber jeg med DiVA (Norges største FoU-prosjekt om digital VA-forvaltning), og det passer meg perfekt. Jeg skal lage en guide for kommuner som de kan følge trinnvis når de skal lage saneringsplaner og hovedplaner for VA.

Hvordan opplever du at mulighetene for videre utvikling innen ditt kompetanseområde er i Norconsult?

– Så langt ser det veldig lovende ut. Jeg skal gjøre det jeg kan for å bli involvert i de prosjektene som jeg ønsker å jobbe med. Overvann er det som ligger mitt hjerte nærmest, og det er feltet jeg virkelig vil spisse meg innen. Jeg gleder meg til videre faglig utvikling i Norconsult.

***

FAKTA:

Hvem: Mareike Anika Becker. Født i 1992 i Tyskland, og flyttet til Norge da hun var 2 år. Oppvokst i Fredrikstad. Bor nå på Slependen.

Jobber som: Rådgiver innen VA-transportsystemer i Norconsult.

Aktuell med: Masteroppgaven hennes, «Assessment of Downspout Disconnection by Modeling Infiltration Potential in Urban Areas», ble tildelt Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sin pris for beste masteroppgave innen vann og miljø for 2016 og Næringslivsringens pris for beste masteroppgave på Bygg- og miljøteknikk 2016.

Link til masteroppgave: http://hdl.handle.net/11250/2402865