​Nylig mottok Riksveg 3 hedersprisen Vakre Vegers pris 2016. Norconsult har vært rådgivere i prosjektet.

Rv 3: Færre ulykker med kunst

Nylig mottok Riksveg 3 hedersprisen Vakre Vegers pris 2016. Veien gjennom Østerdalen har blitt tryggere, men også vakrere, takket være imponerende kunstverk. Norconsult har vært rådgivere i prosjektet.

Riksveg 3 gjennom Østerdalen har tidligere blitt omtalt som «Dødsvei 3» på grunn av høye ulykkestall. Vegvesenet mente det blant annet skyldtes den kjedelige og monotone veien. Med kunst av elg, som er hovedtemaet for utsmykkingen, ønsket Statens vegvesen å forhindre flere ulykker. Stedvis langs hele strekningen er det hengt opp fargerike, delvis belyste elggevir, andre belyste elementer samt Storelgen på Bjøråa rasteplass der Norconsult har utarbeidet landskapsplan. Kunstneren bak disse elggevirene og Storelgen er Linda Bakke.

Juryens uttalelse

Vegdirektørens pris VAKRE VEGER ble opprettet i 1988. Prisen er en hederspris for anlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene.

– Tiltakene er gjennomført langs hele vegstrekningen. Vegetasjonsrydding er det mest omfattende tiltaket. Det er lagt vekt på å gi bedre visuell kontakt med landskapet langs vegen, og å rydde soner for skog inn mot veglinjen for å gi bedre synbarhet av viltkryssing, står det i juryens uttalelse

Nylig samlet Østerdals-ordførere, vegdirektør, fylkesmann, regionvegsjef, kunstnere og en rekke andre gjester seg på Skogmuseet i Elverum for å hylle den nye, vakre og ikke minst trygge riksveg 3 gjennom Østerdalen.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss