Norconsult har prosjektert utearealene på Ulsmåg skole som fikk hederlig omtale under utdeling av Statens byggeskikkpris 2016. (Foto: Norconsult)

Statens byggeskikkpris 2016: Hedrende omtale til Ulsmåg skole

I forbindelse med utdeling av Statens Byggeskikkpris 2016 har Ulsmåg barneskole i Bergen fått hedrende omtale. Norconsult har hatt ansvar for prosjektering av utearealene på skolen.

Om Ulsmåg skole i Bergen sier juryen:

"Ulsmåg skole har en spennende desentralisert struktur som på en forbilledlig måte gir muligheter for fleksibel bruk. Gjennom sin romlige organisering inspirer den til trygge og nære læringsmiljø. Dette kommer både lærere og elever til gode. Arkitekten har gjennom en bevisst modulering av bygget arbeidet fram utmerkete dagslysforhold. Bruken av massivtre og tre i konstruksjoner og overflater gir et godt inneklima og et robust og varig inntrykk."

Norconsult ansvarlig for prosjektering av utearealet

I samarbeid med Ola Roald arkitekter har Norconsult prosjektert det nye skoleanlegget på Ulsmåg barneskole i Bergen. Norconsult har hatt ansvar for prosjektering av utearealet. Den nye skolen er dimensjonert for 600 elever fra 1.-7. trinn, og totalt opparbeidet uteareal er 19 500 kvm.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss