STERK START: Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult, er godt fornøyd med en vekst på over 16 prosent i første kvartal 2023.

Sterk start på 2023 for Norconsult

Norconsult hadde i første kvartal 2023 netto driftsinntekter på 2,24 milliarder kroner sammenlignet med 1,93 milliarder kroner i første kvartal i 2022. Dette tilsvarer en vekst på 16,1 prosent.

Driftsresultatet (EBITA) endte på 266 millioner kroner i første kvartal sammenlignet med 221 millioner tilsvarende periode i fjor. EBITA-marginen endte på 11,9 prosent opp fra 11,4 prosent i samme periode i 2022.

– Første kvartal 2023 var et godt kvartal for Norconsult der vi leverte en organisk vekst på 12 prosent med spesielt sterk vekst i Sverige og i Norge. Vi er videre fornøyde med å beholde en god lønnsomhet til tross for betydelige kostnadsøkninger, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

I første kvartal kjøpte Norconsult LB Consult i Danmark, og kunne med det ønske 50 nye dyktige medarbeidere velkommen til selskapet. Ved utgangen av første kvartal hadde Norconsult 5 900 medarbeidere.

Høyt aktivitetsnivå

Det har vært hektisk aktivitet på både tilbud og oppdrag så langt i 2023, og Norconsult har vunnet flere store og viktige kontrakter. I Norge vant Norconsult en rådgiverkontrakt for Bane NOR med byggeplan for Moss sentrum i jernbaneprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad. I tillegg valgte Fortescue Future Industries Norconsult til å utvikle et produksjonsanlegg for hydrogen og grønn ammoniakk, med tilhørende infrastruktur på Holmaneset. I Danmark vant Norconsult et viktig renoveringsoppdrag for Bispevangen i Ballerup.

Planlegging av børsnotering ifølge plan

I første kvartal besluttet aksjonærene i Norconsult at selskapet skal børsnoteres, trolig i løpet av fjerde kvartal 2023. Det er i tillegg nylig blitt gjennomført enkelte justeringer i konsernledelsen, ved at Kathrine Duun Moen overtok ansvaret for forretningsområdet Norconsult Digital i tillegg til Technogarden, mens Hege Njå Bjørkmann gikk inn i konsernledelsen med ansvaret for Kommunikasjon og merkevare.

I april endret selskapene Norconsult Informasjonssystemer og svenske Norconsult Astando navn til Norconsult Digital, med en klar ambisjon om å forsterke posisjonen som en ledende nordisk leverandør av programvare og tjenester innen eiendom og infrastruktur.

For tredje året på rad arrangerte Norconsult Bærekraftsuken med 65 webinarer i Norge, Sverige og Danmark. Kunnskap vokser når den deles, og med kunnskapsdeling på tvers av verdikjeden opplever Norconsult også flere henvendelser fra kundene.

Tøffere fremtidsutsikter
– Markedet er fremdeles usikkert, med krig i Ukraina, høy inflasjon, høye energipriser og økende renter. Ordreboken vår er solid og har økt noe gjennom første kvartal, men vi ser tegn til lavere etterspørsel i enkelte markedssegmenter. I møte med potensielt tøffere tider drar vi nytte av at kundeporteføljen vår er godt diversifisert med en god miks av offentlige og private kunder samt sterke posisjoner innen samtlige markedsområder. Også i vanskeligere tider er det behov for dyktige ingeniører, arkitekter og rådgivere, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

  • Henrik Charlesen

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss