Hovedgrep i utviklingen av Straume sentrum er å skape en ny bystruktur som gir nye byrom og åpner for liv mellom husene og et mangfold av aktiviteter gjennom blandet arealbruk. (Foto: MIR, på oppdrag fra Nordic/haptic arkitekter)

Straume sentrum vant BOBY-prisen 2016 – Norconsult utviklet områdeplan

BOBY-prisen 2016 er tildelt Straume sentrum, vest for Bergen, for arbeidet med å transformere området fra lukket kjøpesenter til by. Norconsult har utviklet områdeplanen i prosjektet.

Formålet med BOBY-prisen er å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging og å styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planprodukter og utbyggingsprosjekter.

Norsk Bolig- og Byplanforening har kåret Straume sentrum, ved Fjell kommune og Sartor Holding AS til vinner av BOBY-prisen 2016. «I utviklingen av Straume sentrum har Fjell kommune og Sartor Holding vist forbilledlige løsninger på utfordringer som svært mange norske byer og tettsteder har til felles», skriver Norsk Bolig- og byplanlegging på sine hjemmesider.

Norconsult utviklet områdeplan for Straume sentrum

Norconsult Bergen, ved planavdelingen, står bak gjennomføring av områdeplanen for Straume. De har også hatt prosjektledelse i gjennomføring av arkitektkonkurransen, og gjennom skisse- og forprosjektfasen. Norconsults landskapsarkitekter i Bergen har hatt ansvar for å utarbeide detaljtegninger og byggoppfølging av de utvendige arealene. Selve designet av disse utearealene er det skotske Gross Max som står bak. Rådgivere fra Norconsults hovedkontor i Sandvika har bidratt med vindstudier i alle faser av prosjektet.

– Å få bidra til å utvikle en ny bystruktur i et bebygget område har vært utrolig spennende å ta del i. Vi vil gratulere Fjell kommune og Sartor Holding med prisen, det er gledelig at de belønnes for sitt høye ambisjonsnivå, vilje og sterke gjennomføringsevne når det gjelder å skape levende byrom, sier landskapsarkitekt Nina Dybwad, oppdragsleder i prosjektet fra Norconsult.

Fra lukket kjøpesenter til by

På Norsk Bolig- og Byplanforening sine hjemmesider beskrives også grepene som er tatt i prosessen med å forvandle Straume sentrum fra et lukket kjøpesenter til en by:

«I Straume sentrum var utgangspunktet et tradisjonelt og lukket kjøpesenter, men gjennom et tett og aktivt samarbeid mellom senteret og kommunen er det nå under utvikling et utadvendt og urbant område. Hovedgrep i utviklingen er å skape en ny bystruktur som gir nye byrom og åpner for liv mellom husene og et mangfold av aktiviteter gjennom blandet arealbruk.»

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss