Tildelt forprosjekt på prosjektering av Ocean Space Centre i Trondheim

Norconsult inngår i prosjekteringsgruppen sammen med Snøhetta og Rambøll, som sammen planlegger fremtidens nasjonale senter for utdanning, forskning og teknologiutvikling for havromsnæringene. Planlegging og utbygging gjennomføres med Statsbygg som byggherre.

Målet med Ocean Space Centre er å etablere fremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. For å lykkes med fremtidig teknologiutvikling er det behov for kunnskap, samhandling og moderne verktøy. Dette er bakgrunnen for arbeidet med ­realisering av det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi. Ocean Space Centre inngår som en del av den ­nasjonale kunnskaps- og innovasjonsinfrastrukturen knyttet til havrommet.

Styrker Norges posisjon som havnasjon

Ocean Space Centre skal drives av NTNU og SINTEF, og vil erstatte dagens marintekniske senter på Tyholt i Trondheim. Forprosjektet som de tre selskapene nå skal gjennomføre, skal avsluttes våren 2021. Ved ferdigstilling vil Ocean Space Centre inneholde spesialiserte laboratorier med særlig høyspesialisert brukerutstyr, kontorbygg og undervisningslokaler for SINTEF og NTNU. Laboratoriene består av våtlaboratorier som havbasseng, sjøgangsbasseng og strømningstank samt tørrlaboratorier som konstruksjons- og motorlaboratorier.

– Ocean Space Centre er et stort og viktig prosjekt. Ved ferdigstillelse vil det ha en helt sentral rolle innen forskning og utdanning for marinteknisk forskning og utvikling, og for Norges posisjon som havnasjon. For Norconsult er dette et utrolig spennende prosjekt å bidra med kompetanse inn i, og vi har gjort mye arbeid for SINTEF og Marinteknisk senter ved NTNU tidligere, sier Øyvind Wanderås, kontordirektør for Norconsult i Trondheim.

Digital gjennomføring

Forprosjektet gjennomføres etter gjennomføringsmodellen VDC-prosess (Virtual Design and Construction), med høy grad av medvirkning fra byggherre og brukerrepresentanter. VDC bidrar til å forbedre samspillet mellom aktørene i tverrfaglige prosjekter, og til å skape merverdi for kunden gjennom effektiv prosjektering, optimalisert bygging og økt kvalitet. I VDC-modeller legges all informasjon om prosjektet inn i en BIM-modell (Bygningsinformasjonsmodellering), og BIM-modellen er verktøyet som brukes i prosjektering, informasjonsdeling, kommunikasjon og beslutningsprosesser.

Sammen med Rambøll, skal Norconsult levere prosjekteringstjenester innenfor følgende fag:

  • Rådgivende ingeniør akustikk (RIAKU) (inkluderer støy)
  • Rådgivende ingeniør brann (RIBR)
  • Rådgivende ingeniør VVS (RIV)
  • Rådgivende ingeniør elektro (RIE)
  • Rådgivende ingeniør energi og miljø (RIM)
  • Rådgivende ingeniør Bygningsfysikk
  • BIM-koordinator

Her finner du mer informasjon om prosjektet på https://oceanspacecentre.no