Konsernsjef Egil Hogna er tilfreds med Norconsults resultater for tredje kvartal 2021. (Foto: Norconsult)

Tredje kvartal 2021: Økt omsetning og god fart for Norconsult i Norden

Norconsult-konsernet leverte solid vekst i salget i tredje kvartal 2021. Omsetningen for konsernet endte på 1 510 MNOK for kvartalet, mot fjorårets 1 419 MNOK (+ 6,4 prosent). Driftsresultatet før goodwillavskrivninger (EBITA) er 141 MNOK mot 161 MNOK i fjor.

Fjorårstallet er korrigert for kostnader til lønnsbonus innført ved avvikling av B-aksjeordningen i Norconsult AS, og er derfor sammenlignbart. Konsernet leverer en brutto EBITA-margin på 9,3 prosent (Q3 2020: 11,4 prosent). Årsaken til nedgang i EBITA er noe svakere fakturerbarhet som følge av sykefravær samt effekter fra gjenåpningen av samfunnet, noe som medfører økt reiseaktivitet, sosiale sammenkomster og kurs- og opplæringsaktiviteter. Dette er i tråd med forventningene.

Konsernet leverte en sterk vekst både i brutto omsetning og EBITA hittil i år per september 2021. Omsetningen på 5 320 (4 979) MNOK er 340 MNOK (+ 6,8 prosent) høyere enn på samme tid i fjor, mens EBITA på 483 (448) MNOK er 35 MNOK høyere.

Den positive trenden i Norden fortsetter

– Jeg er tilfreds med resultatene, og det er gledelig å se at den positive trenden fortsetter i Norconsult Sverige, Norconsult Danmark og i datterselskapet Technogarden. Driftsmarginen hittil i år på 9,1 prosent er på samme nivå som fjoråret, og reflekterer et generelt høyt aktivitetsnivå og god oppdragsgjennomføring. Ordreboken utvikler seg positivt i alle forretningsområder og vi har tro på at vår lokale tilstedeværelse er viktig og riktig, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.

Norconsult har i dag i underkant av 70 kontor- og arbeidssteder i Norge og 136 i hele konsernet.

Store og spennende prosjekter

Norconsult Sverige viser en fortsatt sterk og positiv utvikling og selskapet teller nå mer enn 1 000 medarbeidere. Norconsult AB har kjøpt NOCA Teknik AB og har dermed styrket sitt engasjement i Karlastaden-prosjektet gjennom å få prosjektlederansvaret via oppkjøpet. Selskapet har åpnet nytt kontor i Älvsjö, med medarbeidere innen signalprosjektering. Med dette har Norconsult i Sverige 34 kontorer fra Malmø til Boden.

I Sverige jobber selskapet også med planlegging av en fabrikk for produksjon av grønn hydrogen.

I tredje kvartal ble det kjent at Norconsult er en av to norske rådgiverbedrifter som er med i konsortiet Sotra Link, som skal realisere Sotrasambandet. Norconsult har fått prosjekteringsansvaret for Sotra bru, en firefelts hengebru med separat gang- og sykkelvei. Selskapet er engasjert i prosjektene Helgerudkvartalet og Kommunegården – begge i Sandvika. Norconsult er også involvert i Construction City på Ulven i Oslo, hvor selskapet har levert forprosjektet for alle fag innen VVS og har bidratt til VDC-organisering av prosjekteringsprosessen.

I Trøndelag er selskapet i gang med planlegging av prosjekteringen av elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, en totalentreprise sammen med NRC Group for Bane NOR. Oppdraget ble vunnet i tredje kvartal. Norconsult har også fått oppdraget med byggeledelse for Finnmark landforsvar, en rammeavtale på to år med opsjoner.

1. oktober signerte Sporveien kontrakt for prosjektering av Majorstuen T-baneknutepunkt med Dr. Ing. A. Aas‐Jakobsen og Norconsult, hvor man har gått sammen i et felles aksjeselskap. I september signerte Norconsult rammeavtale med Bymiljøetaten i Oslo kommune om rådgivning og prosjektering av kommunal infrastruktur i byutviklingsområder i Oslo for fire år, med opsjoner. Dette blir en videreføring av tilsvarende arbeider i Hovinbyen fra 2014 og på Ensjø helt fra 2007.

Norconsult er engasjert i fem store planoppdrag for tiden; E6 Roterud – Storhove, E39 Ytre ringvei, E6 Korporalsbrua – Gyllan, E18 Vestkorridoren og E39 Flekkefjord – Lund.

Lanserte realityserie

I september lanserte Norconsult realityserien «Rådgiverne», hvor man kan følge ni rådgivere i selskapet, deres utfordringer og det spennende mangfoldet i oppgavene de løser. Serien er tilgjengelig i sosiale medier. Norconsult har i løpet av tredje kvartal hatt større arrangementer ved NTNU under UKA, med arrangementet «Dagens bedrift» og konkurransen «Hunger Games», hvor vinneren fikk tilbud om jobb i selskapet. Norconsult er for andre året på rad kåret til Norges nest mest attraktive arbeidsgiver for yrkesaktive ingeniører, og rangert som bransjeleder i kategorien “rådgivende ingeniør”. Det kommer frem i den prestisjetunge undersøkelsen Universum Professional Survey.

Norconsult-konsernet har i 2021 kjøpt selskapene Pecom AS i Flekke, Bothnia VVS Ingenjörer AB i Luleå, virksomheten til AG Plan og Arkitektur AS i Ørsta, Citiplan AS i Larvik, Rubow Arkitekter i København, JAF Arkitektkontor AS på Gjøvik, NOCA Teknik AB, KMV Forum AB i Stockholm samt overtatt virksomheten til PE Spår- och järnvägsteknikteam i Sverige.