Tror nytt Digitalt veikart vil bidra til å løfte bransjen

Nylig lanserte prosjektleder Jon Karlsen Digitalt veikart 2.0 for byggenæringen. Rapporten skal bidra til å øke forståelsen og kompetansen for digitalisering hos ledere i bygge, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE). – Et løft for bransjen, sier konserndirektør Bård Sverre Hernes i Norconsult.

Arbeidet med Digitalt veikart 2.0 er utført i regi av Byggenæringens Landsforening (BNL), og har vært ledet av tidligere toppleder i Glava, Jon Karlsen. I et intervju med bygg.no peker Karlsen på at rapporten blant annet skal få lederne i næringen til å forstå hvorfor de skal digitalisere, og hvordan de skal gripe an arbeidet med digitalisering i egen organisasjon.

– Hensikten er å skape forståelse, eierskap og forankring til hvordan ytterligere digitalisering kan gi norsk byggenæring forretningsmessige konkurransefortrinn til det beste for samfunn og bedrifter i hele verdikjeden, sier Karlsen til bygg.no.

Bård Sverre Hernes, konserndirektør for Norconsults hovedkontor, er svært positiv til arbeidet som er lagt ned i Digitalt veikart 2.0.

– Digitalt veikart 2.0 vil bidra til å løfte BAE-næringen som helhet, ved at aktørenes bevissthet til digital kompetanse økes. Som bransje har vi mye å lære av hverandre, og vi har et felles ansvar for å dele kompetanse og erfaringer. I Norconsult og ellers i bransjen ser jeg flere sterke eksempler på den digitale innovasjonskraften som oppstår i prosjekter der tverrfaglig samarbeid i verdikjeden står sentralt, sier Hernes.

Digitalt moden rådgiverbransje

Rådiverbransjen trekkes i rapporten frem som en bransje som har lang erfaring med bruk av digitale verktøy i sine prosesser.

(..) Langt de fleste prosessene har blitt automatisert og gitt gevinster innen produktivitet og erstattet tidligere manuelt arbeid. Bruk av verktøy og løsninger øker, men variasjonen i verktøy og grunnlag gir utfordringer i overgangene mellom oppdragsgivere og leverandører, står det blant annet om rådgiverbransjen i rapporten.

Dette støttes av Hernes.

– Rådgiverbransjen har lang erfaring med bruk av digitale verktøy, men vi er avhengige av økt grad av digitalisering i hele verdikjeden dersom vi skal sikre innovasjon og konkurransekraft i BAE-næringen som helhet. Både sammen og hver for oss må vi tenke nytt og tørre å utfordre etablerte måter å jobbe på. Økt grad av digitalisering i prosjektene åpner for nye samarbeidsformer og bærekraftige løsninger, både økonomisk og miljømessig. For de selskapene som utnytter teknologien riktig og på rett tidspunkt, kan digitalisering gi store konkurransefortrinn, sier Hernes.

Tre digitaliseringscaser fra Norconsult

I rapporten presenteres en rekke caser fra BAE-næringen. Casene er ment som inspirasjon for ledere som ønsker å jobbe med digitalisering i egen bedrift, og viser et mulighetsrom på tvers av bransjen. Norconsult, gjennom datterselskapet Norconsult Informasjonssystemer (NoIS), har bidratt med tre caser som også er gjengitt i rapporten:

  • Bruk av drone og fotogrammetri i bygg- og anleggsvirksomhet, presentert av Anders Nesse i NoIS
  • Byggesøknaden.no, en søknadsportal for nabovarsling og digital distribusjon av byggesøknader, presentert av Tor Olav Almås i NoIS
  • ISY Prosjekt - Digital Innsynsmodell på E39 Kristiansand vest – Mandal øst, presentert av Øyvind Norvald Jensen i NoIS

– Som et IT-selskap med inngående kjennskap til BAE-bransjen, er NoIS sin ambisjon å bidra til digitalisering av en hel verdikjede. Gjennom mange års kundeforhold til ulike rådgiverbedrifter samt arkitekter, entreprenører og byggherrer, har vi bygget kompetanse og løsninger som har løftet bransjen som helhet. Det skal vi fortsette med, og de tre casene vi har bidratt med til Digitalt veikart 2.0 er relevante på tvers av næringen, sier Ola Greiff Johnsen, direktør for Norconsult Informasjonssystemer.

Rapporten kan leses her:
http://smooth-storage.aptoma.no/users/drp-bygg-upload/files/Test/digitaltveikart_2020.pdf