Vamma 12 er kåret til Årets Anlegg 2019. (Alle foto: Bård Gudim)

Vamma 12 kåret til Årets Anlegg 2019

Under årets digitale utgave av Byggedagene ble Norges største elvekraftverk, Vamma 12, kåret til Årets Anlegg 2019. AF Gruppen har vært hovedentreprenør på prosjektet, og Norconsult har hatt ansvaret for all prosjektering med komplett BIM, forespørsler og en rekke spesialistoppdrag.

Vamma kraftverk ligger ved Glomma, 18 kilometer nedenfor Øyeren i Askim og Skiptvet kommuner. Gjennom en nesten fire år lang byggeperiode er kraftverket utvidet og modernisert med en rekordstor ny turbin. Den nye turbinen har en slukeevne på 500 kubikkmeter i sekundet og 127 megawatt installert effekt. Det er større enn noe kraftverk som er bygget i Norge, sannsynligvis i hele Europa, de siste 30 årene. I september 2019 ble kraftverket åpnet av statsminister Erna Solberg etter å ha vært i prøvedrift siden mai samme år. Nå er det altså kåret til Årets Anlegg 2019.

Helhetspris

Juryleder Kjersti Folvik understreker at prisen Årets Anlegg er en helhetspris hvor både prosjektgjennomføring, utforming, bærekraft, innovasjon, HMS, seriøsitet og næringsutvikling med mer blir tillagt stor vekt.

– Etter en totalvurdering landet juryen på at Vamma 12 er det prosjektet som best svarer ut prisens kriterier, sier Folvik.

Tegningsløst prosjekt med internasjonal anerkjennelse

Norconsult har vært med i prosjektet fra starten av, med mulighetsstudier i 2011, og prosjektet har høstet internasjonal anerkjennelse for de digitale løsningene. Utbyggingen ble utført i BIM for alle fag, og det ble ikke levert tegninger. Som prosjekterende har Norconsult vært ansvarlig for BIM-modellen i prosjektet og bygging ble gjennomført på grunnlag av den digitale modellen.

– Dette er helt fantastisk, og jeg er nesten målløs og utrolig glad over tildelingen. Vamma 12 er et virkelig bredt Norconsult-prosjekt, der fagspesialister fra nesten alle divisjoner, kontorer fra nord til sør i Norge og fra Sverige har samarbeidet og bidratt med unik fagkompetanse i alle faser av prosjektet. I tillegg er det et sterkt prosjekt rent bærekraftmessig, der man bruker vann som ellers hatt gått gjennom flomløpet, sier oppdragsleder i Norconsult, Franziska Ludescher-Huber.

– Realiseringen av Vamma 12 har vært en motivasjonsdrevet laginnsats, med et unikt og sterkt samspill mellom entreprenør, byggherre og Norconsult. At vi som team har fått til dette sammen er veldig stort, og erfaringene fra Vamma har dannet fundamentet for alt vi har gjort siden i andre prosjekter, sier Kristoffer Bugge, BIM-fagansvarlig/ koordinator i prosjektet fra Norconsult.

I juryens begrunnelse står det blant annet:

«Den nyeste og største turbinen på Vamma kraftverk er det største elvekraftverket som er bygget i Europa de siste 30 år, og er et innovasjonsprosjekt med høy grad av digitalisering og bruk av BIM og VDC prosesser– helt tegningsløst! Prosjektet er preget av godt samarbeid og felles eierskap til løsninger og innovasjon. Krevende sprengning inntil anlegg i drift, store betongkonstruksjoner, arbeid i høyden og mange grensesnitt har vært hverdagen for de mange aktørene på anlegget.

Et miljøprosjekt som har benyttet eksisterende infrastruktur, og skapt ny grønn energi. (..) Et prosjekt som har bidratt til bransjeutvikling på digital samhandling.»

Øvrige nominerte finalister til prisen var: E18 Rugtvedt - Dørdal og E6 Helgeland nord.

Vil du vite mer om Vamma 12?

I Norconsults podcast, Prosjektkontoret, er Vamma 12 tema.

Link til episoden: https://shows.acast.com/prosjektkontoret/episodes/vamma-12