«Vannbåren varme i nye bygninger blir en saga blott»

Formulering i veiledningen til de nye TEK 10-kravene tar livet av miljøvennlige oppvarmingsløsninger i norske bygninger, skriver energirådgiver i Norconsult Vidar Havellen i Teknisk Ukeblad.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte nye energiregler i byggeforskriftene (TEK 10) med virkning fra 1. januar 2016. Målet er å redusere energibruken i nye bygninger for å nå målene om nær nullenergihus i 2020. Les innlegget her.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss