Vant internasjonal digitaliseringspris for prosjektgjennomføring på E39

Sammen med samarbeidspartnere AF Gruppen og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS), stakk Norconsult av med seieren i den internasjonale AEC Excellence Awards for digital innovasjon i Nye Veier-prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst.

Førsteplassen gjelder i kategorien mellomstore infrastrukturprosjekter.

Først i bransjen med heldigitalt samferdselsprosjekt

Da Norconsult i 2018 signerte kontrakt på oppdraget med prosjektering av E39 Kristiansand vest – Mandal øst, så selskapet en unik mulighet til å innfri Nye Veiers mål om mer innovasjon og utstrakt bruk av teknologi i norske veiprosjekter, og samtidig jobbe mot sitt eget mål om å være først i bransjen til å gjennomføre et heldigitalt samferdselsprosjekt. Det har de nå lykkes med.

– Den internasjonale anerkjennelsen som AEC Excellence Awards gir, er med på å bekrefte vår posisjon som verdensledende innen digitalisering av samferdselsprosjekter og som et selskap med en robust endringskultur. Samtidig er prisen en annerkjennelse av innsatsen til alle fagpersonene som utrettelig har jobbet for å etablere en helt ny standard for digitale prosesser og leveranser, og skapt kundeverdi gjennom digital innovasjon. BIM-strateg Gjermund Dahl og oppdragsleder Rune Blågestad har, sammen med vårt sterke team og gode samarbeidspartnere, vist at hårete mål gir utvikling og resultater, sier Sigurd Rugsland, markedsområdeleder for Samferdsel i Norconsult.

Den digitale prosjektgjennomføringen på E39 er i stor grad et resultat av Nye Veiers svært høye krav til digital leveranse av all relevant prosjektinformasjon. Dette gjorde at Norconsult, AF Gruppen og NoIS måtte tenke helt nytt. Resultatet ble banebrytende innovasjon, som resulterte i digitale løsninger, bærekraft og nye samarbeidsformer.

Kuttet 95 prosent av tegningene

Den digitale, skybaserte innsynsløsningen som ble utarbeidet spesielt for prosjektet, er basert på NoIS sin dataplattform ISY Prosjekt. Løsningen gjør at alle aktører i prosjektet kan hente ut digitale rapporter, modelldetaljer, status som MMI og annen viktig informasjon i nær sanntidskvalitet. Dette gir en uhyre presis oversikt, som lar byggherre og andre aktører følge opp alt fra risiko, fremdrift, HMS og modeller, til dokumentasjon og FDV-informasjon (forvaltning, drift og vedlikehold). Informasjonen kan hentes ut både online og offline, på kontoret, brakken og på byggeplass. ISY Prosjekt gjør at alle aktørene har én felles kilde til informasjon, og til prosjektet har alle Norconsults fagdisipliner levert strukturert informasjon på åpne formater.

– Sammen har prosjektet definert den informasjonen vi trenger for kontroll, bygging og leveranser til FDV. I prosjektets totale arbeidsgrunnlag har vi redusert antall tegninger med hele 95 prosent, sammenlignet med en tradisjonell leveranse, sier BIM-strateg Gjermund Dahl i Norconsult.

Nå er løsningen klar for skalering og har blitt tatt i bruk i flere nye oppdrag innen både samferdsel og bygg og eiendom i Norconsult.

Reduserte betongmengden

Nye Veier har i prosjektet også stilt høye krav knyttet til bærekraft og ytre miljø, blant annet til CO2-reduksjon i prosjektet. Gjennom utstrakt bruk av parametrisk analyse og modellering (PAM), har Norconsult muliggjort en rekke optimaliseringer. Blant annet har de lykkes med å redusere betongmengden, og dermed også CO2-utslippene, på Trysfjordbrua. I innsynsløsningen er det også etablert egne modeller for ytre miljø som er integrert med HMS. På den måten gjør modellen det mulig å jobbe enda mer målrettet for å forhindre skader og lære av de hendelser som inntreffer.

Former fremtiden gjennom samarbeid

E39 viser hvor viktig det er at rådgiver, byggherre, entreprenør, leverandører og utviklere jobber sammen mot et felles mål.

– Som samarbeidspartnere må vi ha et felles ønske om kontinuerlig forbedring og justering som selskap. I tillegg må vi være villige til å ta et stort felles sprang i samme retning. Bare slik lykkes vi med innovasjon og med å skape varige endringer. Det unike samarbeidet med totalentreprenør AF Gruppen har vært en viktig suksessfaktor for den banebrytende innovasjonen i dette prosjektet. I Norconsult er vi ikke i tvil om at det er gjennom samarbeid vi vil forme fremtiden og bransjen, og med det ønsker vi å takke alle som har bidratt i dette prosjektet, sier oppdragsleder Rune Blågestad i Norconsult.

Dette er andre gang et Norconsult-prosjekt tar hjem den gjeve førsteplassen i AEC Excellence Awards. Forrige gang var i 2016, da Vamma 12-prosjektet kom på førsteplass i kategorien Energy and Natural Resources. Norconsult har vært representert i AEC Excellence Awards fire av de siste fem årene.