21. mai er FN`s verdensdag for kulturelt mangfold

Verdensdagen for kulturelt mangfold

21. mai er FN`s verdensdag for kulturelt mangfold (Diversity Day). Som en stor og viktig arbeidsgiver er vår klare ambisjon å være en inkluderende arbeidsplass med rom for ulikhet, der vi møter hverandre med åpenhet, nysgjerrighet og respekt.

Ulikhet gjør oss sterkere.

Når vi løser våre tusenvis av prosjekter, ser vi kraften som ligger i ulikhetene våre medarbeidere representerer. Det styrker vår evne til utvikling, læring og innovasjon.

Møt noen av de ulike medarbeiderne i Norconsult her: 

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss