Lite tettsted ved fjorden

Eidfjord

Norconsult Eidfjord

Våre medarbeidarar i Eidfjord har kompetanse innan prosjekt- og byggjeleiing, vatn og avlaup, vegplanlegging, byggjeteknikk, ingeniørgeologi, oppmåling, scanning/modellering (inkl. drone), GIS, arealplanlegging og anleggsteknikk. Vi tilbyr rådgivning og støtte uavhengig av behov eller prosjekt og vil finne innovative og bærekraftige løsninger sammen med deg.
 
Kontoret i Eidfjord er ein del av Norconsult Hardanger og Voss som har kontor i Odda, Rosendal, Norheimsund, Eidfjord og på Voss med totalt ca. 50 medarbeidarar. 

Me samarbeider på tvers av geografi og fag med andre Norconsult einingar, noko som kjem kundane våre til gode i form av lokal rådgjeving, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Kontaktdetaljer

Adresse

Lægreidsvegen 2A, 5783 Eidfjord

Telefonnummer

+47 53 64 70 88

  • Endre Lægreid

    Leiar Hardanger og Voss

  • Gunnvor Dagestad

    Leiar avdeling Hardanger

  • Kontakt oss