Masseuttak Nesstranda, Åndalsnes - høring av planprogram

Jf. plan- og bygningsloven § 12-9 legger Norconsult Norge AS, på vegne av Raumagrus AS, ut planprogram for Masseuttak Nesstranda på høring.

Det vises til høringsbrevet og planprogrammet for detaljert beskrivelse av tiltaket og planprosessen.

  • Adrian Barsten

    Rådgiver - Plan

  • Kontakt oss

    Vedlegg