Varsel oppstart planarbeid. Detaljregulering av Brøsetekra 7 og 13, Trondheim kommune

Det varsles om igangsetting av detaljregulering av Brøsetekra 7 og 13 i Trondheim kommune.

Området er tidligere regulert til næringsformål, men endres til boligformål. Trondheim kommune har fastsatt at tiltaket ikke medfører krav om konsekvensutredning og planprogram.

Merknader til planarbeidet

Spørsmål og skriftlige kommentarer / merknader til varsel oppstart planarbeid rettes til: Norconsult Norge AS, avd. Plan og arkitektur, Klæbuvegen 127B, 7031 Trondheim eller som e-post til willy.wollo@norconsult.com innen 19.04.2024.

  • Willy Wøllo

    Arealplanlegger

  • Kontakt oss

    Vedlegg